9 löften från Alliansen

Vi lovar att inte höja skatten för vanliga löntagare Vi lovar att inte riskera statsfinanserna genom ofinansierade utgiftslöften Vi lovar att inte göra det dyrare att anställa unga Vi lovar att inte avskaffa RUT och ROT Vi lovar att inte återinföra fastighetsskatt och förmögenhetsskatt Vi lovar att inte förtidsavveckla kärnkraften Vi lovar att inte införa […]