Min Politik

Viktiga frågor

Jag måste säga att uppdraget som riksdagsledamot varit annorlunda än jag hade förväntat mig innan jag började. Därför skall jag försöka att beskriva en normalvecka. Om man nu kan tala om normalt eftersom den ena veckan aldrig är den andra lik.

På måndagar är jag oftast ute på något möte eller seminarium i Västsverige. Det kan vara studiebesök på något företag eller myndighet. Men det är också ofta företrädare för någon intresseorganisation som redarföreningen eller kommunförbund. Det kan också vara ett möte med Svensk handel eller någon högskola, försäkringskassa eller universitet. Sedan fortsätter ofta dagen med något möte med en partiförening eller styrelse. Ibland åker jag upp till Stockholm redan på måndag om det är något, eller för att slippa den jättetidiga tisdagsmorgon som det blir annars blir.

Fortlöpande under veckan, telefonsamtal och kortare möten, har jag kontakt med min politiska sekreterare Mikaela Hedborg som jag delar med Sten Bergheden från Skaraborg.

På tisdagar så är de normalt sammanträden en stor del av dagen. Oftast så måste jag gå upp halv fyra på morgonen för att komma med det tidiga tåget mot Stockholm. Jag brukar försöka hinna upp till Stockholm före kl 10.00 då vi har ett förmöte i Alliansgruppen före socialförsäkringsutskottssammanträdet. På socialförsäkringsutskottsmötena så har vi normalt en föredragning av de olika ärendena, och de olika partierna talar om sin ställning i frågorna. Ibland så har vi utfrågning av departementsföreträdare som statssekreterare eller ministrar. Det kan också vara myndighetsföreträdare som kommer och redogör för något ärende eller fråga.

På tisdagseftermiddagen så fortsätter det med ett antal både internmöten och föredrag. Kl. 16.00 så samlas hela riksdagsgruppen för sammanträde. Då går vi igenom viktiga frågor tillsammans med Statsministern eller någon annan minister. På kvällen så fortsätter det ofta med någon träff i gruppen eller så är vi inbjudna på något föredrag. Jag kommer sällan hem för kl. 22.00.

På onsdagar så börjar ofta dagen med något frukostmöte vid. Kl. 07.30–08.50. Därefter så kommer de dagliga mötena igång. Det kan också vara någon viktig plenumdebatt i kammaren. Man springer ofta hela dagen runt till olika kommittéer och sammanträden. Vid. kl. 16.00 så har vi oftast någon votering i kammaren. Under dagen så blir det ibland något föredrag eller seminarium i någon fråga som står mig nära. Det är otroligt intressanta föredrag som hålls hela tiden. Vi blir också bortbjudna till möten med de olika departementen som berör våra ansvarsområden. På kvällen så är det oftast någon inbjudan från någon organisation eller myndighet som vill förmedla något viktigt i samhällsdebatten.

Torsdagar börjar också med ett frukostmöte eller liknande. Sedan fortsätter det ofta med ett förmöte och huvudmöte i Socialförsäkringsutskottet. På eftermiddagen så är det förutom utfrågningar och debatter och ett antal internmöten i sitt dagliga arbete. Därutöver andra möten med olika aktörer för myndigheter och näringsliv. Sedan är det allra oftast en votering vid kl. 16.00. Ibland så är det även en votering vid 12.00 på torsdagar. Oftast så åker jag hem med kl. 16.55 tåget mot Uddevalla, men ibland så fortsätter mötena även på fredagar.

Om jag kommer hem på torsdag så blir det ungefär kl. 21.00 på kvällen. Då har man ibland post som måste gås igenom. Ja, det har jag inte sagt så mycket om! Men det är enormt mycket post hela tiden. För att inte tala om alla mail och telefonsamtal som strömmar in. Men det är i alla fall jätteskönt att vara hemma och att få ligga i egen säng.

På fredagar så utgår jag för det mesta från hemmet. Dagen börjar ofta med ett besök eller möte någonstans i Västsverige. Det kan röra sig om företag som vill presentera sin verksamhet eller myndigheter som vill ge en beskrivning av verksamheten. Om det blir något kvar av dagen så sitter jag ofta i mitt arbetsrum hemma i Brastad.
Jag sätter ofta stort värde att få vara hemma med familjen på fredagskvällen, även om det inte alltid blir så.

På lördag och söndag är jag mestadels hemma. Men det betyder inte att jag är ledig eller att jag kan lägga allt åt sidan. Ofta så ägnar jag flera timmar varje dag ute i arbetsrummet. Det är mycket att planera och skriva inför kommande veckan. Sedan är det många mail som måste besvaras.

Uppdraget som riksdagsledamot är fantastiskt roligt! Jag träffar så många intressanta människor och organisationer. Men det allra roligaste är när man kommer ut och får träffa människor och lyssna på vad de har att säga! 

Lars-Arne Staxäng på YouTube

Lämna ett svar