Byråkrati och höjda skatter ger inte fler jobb

Svar till Jan-Olof Larsson med flera den 28 november Statistiska centralbyråns, SCB, senaste rapport visar att arbetslösheten nu sjunker snabbare än man trott. Sysselsättningen är betydligt högre i samtliga Bohusläns kommuner i dag jämfört med 2006. Men de socialdemokratiska riksdagsledamöterna från Bohuslän hävdar, mot bättre vetande, för de läser nog också SCB:s rapporter, att arbetslösheten […]

En budget för fler jobb i Bohuslän

I dagarna läggs statsbudgeten för 2014 på riksdagens bord. Vi är stolta över att medverka till en politik för stabila statsfinanser, jobb och tillväxt. Sysselsätt ningen i Sverige har trots den djupa ekonomiska krisen ökat med mer än 200 000 personer. Vi har i dag lägre arbetslöshet i samtliga Bohusläns kommuner jämfört med 2006. I […]

Nya pensionssystemet har gett mer än ATP

Det är helt riktigt som Mauritz Eliasson skriver att det finns en automatisk balansering – bromsen – i det nya pensionssystemet för att skulderna inte ska bli större än systemets tillgångar. Detta har medfört att pensionerna sänkts under senare år.  Det är en av anledningarna till att alliansregeringen genomfört fyra skattesänkningar på pension, den femte kommer […]

Hallå där Lars-Arne!

Till årsskiftet sänks skatten på pension för femte gången, vad innebär det för en pensionär i Västra Götaland? – Det är lite beroende på kommunalskatt men i snitt så får en pensionär med 12.500 kronor i månaden drygt 1300 kronor mer i per år med alliansens förslag på skattesänkning på pension. Med de fem skattesänkningarna […]

Åtgärder mot fusket i transportnäringen är på väg

Svar till Jan-Olof Larsson den 1 november Jan-Olof Larsson (S) kritiserar regeringen för att inte i tid ha gjort lagändringar i för att stävja fusket med utländska olagliga transporter på våra vägar. Men Larsson slår in öppna dörrar. Alla de åtgärder som han efterlyser är på gång. Det går säkert att göra mer, och fortare, […]

Svenska åkare slås ut – myndigheternas kontroller måste förbättras

Tyvärr har yrkestrafiken på de svenska vägarna allt mer kommit att kopplas samman med missförhållanden som olagliga transporter, mindre nogräknade företag, dieselstölder, bristande arbetsvillkor för utländska chaufförer och brottslighet som inte lagförs av rättsväsendet. Särskilt det sistnämnda är upprörande då myndigheters kontroller och tillsyn är grunden för att branschen ska kunna fungera under schyssta och […]

Sverige – världens bästa land för äldre

Sverige är det bästa landet att åldras i. Det menar en ny internationell jämförelse av äldres livskvalitet och levnadsvillkor. Bland annat tittar undersökningen på ekonomi, hälsa och äldrevänlig miljö såsom sociala nätverk, fysisk säkerhet och äldres rättigheter. Utnämningen är positiv, men verkligheten för äldre kan bli ännu bättre. För att värna äldres villkor krävs det […]

Moderaternas provval i Bohuslän är klart

Resultatet från moderaternas provval i Bohuslän är klart, och finns att läsa här: http://www.moderat.se/pressmeddelande/pressmeddelande-provvalet-ar-klart – Jag är mycket glad och tacksam över att ha kommit 1:a i provvalet till riksdagen i Bohuslän. Det känns mycket hedersamt och roligt att få detta förtroende både i medlemsvalet och i det öppna provvalet. Ett stort och ödmjukt tack […]