Arbetslinjen gynnar även pensionärer

Madelaine Vilgren (S) har rätt i att pensionerna är beroende av hur många som arbetar men glömmer samtidigt att nämna hur många fler som, med Alliansens politik, i dag jämfört med 2006 har ett arbete att gå till – över 270 000. Dagens pensionsutbetalningar finansieras av dem som jobbar i dag. Detta förklarar varför Alliansregeringens […]

När sänkte S senast skatten på pension?

Svar till Tomas Eneroth (S) För att mildra den globala lågkonjunkturens effekter har regeringen sänkt skatten på pension fem gånger sedan 2006 med sammanlagt 16,45 miljarder kr. En pensionär med 12.500 kr/månad har totalt fått 8800 kr/år eller 700 kr/månad i skattesänkning. Under nuvarande mandatperiod har pensionärerna fått större skattesänkningar än löntagare. Jag är överens […]

NU-sjukvården fungerar inte

Under många år har tillgängligheten till läns- och akutsjukvård varit dålig i vårt område under NU-sjukvården. Det finns naturligtvis många orsaker till detta. Men de främsta är en dåligt fungerande sammanslagning av två akutsjukhus, och att nuvarande akutsjukhuset inte är optimalt byggt för så stora volymer akutsjukvård som sammanslagningen medfört. Dessutom har man slagit sönder […]

Eventuell kommunreform i Sverige på tapeten

Lars-Arne Staxäng (M) har länge drivit frågan om en eventuell kommunreform i Sverige. Läs gärna ledarsidan i Bohusläningen som tar upp detta: http://bohuslaningen.se/asikt/ledare/1.2707302-fler-vill-rita-om-kommunkartan Och Lars-Arnes riksdagsmotion i samma ämne: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Kommunreform-i-Sverige_H102K228/?text=true  

Friskare hav med alliansen

Sverige har med sina 2 400 kilometer en av Europas längsta kuster, från Strömstad i väster till Haparanda i norr. Hav och sjöar separerar oss inte från andra länder, de binder oss samman.  Miljön i hav och sjöar har fått en mer framskjuten position sedan alliansen tillträdde år 2006. Under Sveriges EU-ordförandeskap år 2009 antogs en […]

Avvecklad kärnkraft ger ökade utsläpp och dyrare el

Sverige har en mycket klimatvänlig elproduktion i form av vattenkraft, kärnkraft och förnybara källor. Här står vatten- och kärnkraften för ungefär 40-45 procent vardera. Vår utsläppssnåla elproduktion medför att fossila bränslen i huvudsak används i transportsektorn, till skillnad från många andra länder som förlitar sig mer på kol, gas och olja. Det är avgörande att […]

Du får nya pengar i december!

I december varje år sätts premiepensionspengarna in på ditt premiepensionskonto, och i år har 33,5 miljarder satts in i premiepension till 5,5 miljoner pensionssparare. För alla som jobbar idag avsätts 2,5 procent av lönen varje månad till premiepensionen. För framtidens pensionärer, till skillnad från många av dagens pensionärer, kommer premiepensionen att vara en betydelsefull del […]

Det ska löna sig att arbeta

Den samlade oppositionen, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet går samman för att göra det mindre lönsamt för över en miljon personer att arbeta. För oss är det viktigt att det ska löna sig att arbeta och höjd brytpunkt för den statliga inkomstskatten ingår som en del i de åtgärder som finns i årets budgetproposition för […]