Färre arbetstimmar ger lägre pension

En fråga som
framför allt pensionärsorganisationerna tagit upp och driver med kraft är
bättre pensioner och lägre skatter. En sak som man kan känna sympati med när
människor efter ett långt arbetsliv går i pension. Riksdagens utredningstjänst
har för min räkning tagit fram hur pensionerna utvecklats under tiden som
alliansregeringen suttit vid makten det vill säga sedan år 2006.

Jag ville ha
svar på hur det såg ut för dels garantipensionärer, och de som hade,
10 000, 15 000 och sedan 20 000 i pension per månad. Till min
lättnad så hade alla grupper fått en real tillväxt i pension under perioden,
efter pensionsförändringar, skattesänkningar och inflation. Det var annat under
1990-talet, då minskningar i sysselsättningen sänkte pensionerna rejält, precis
som många EU-länder har fått erfara i modern tid.

Därför ser
jag med mycket stor oro på hur både Miljöpartiet och Vänsterpartiet i årets
riksdagsval nu går ut med vallöften att sänka arbetstiden till 35 timmar i
veckan. Ja, det nya partiet FI, vill till och med ha en 30-timmars vecka. Detta
får ju förödande konsekvenser för pensionerna både i nutid och i framtiden. Det
sänker ju pensionerna kraftigt inte minst för de som allra mest skulle behöva
höjningar istället, nämligen kvinnor.

Även om det
finns saker som faktiskt skulle vara positivt med en 35 timmars vecka, så är
det i högsta grad negativt för Sverige när det redan idag börjar fattas utbildad
vårdpersonal i kommuner och landsting. Framöver så beräknas den siffran öka
till en brist på hela 220 000 anställda år 2023.

Därför
skulle det vara förödande negativt för Sverige och Sveriges pensionärer om en framröstad
rödgrön regering skulle lägga ett sådant förslag i höst. Detta eftersom
pensionssystemet är så konstruerat att dagens löntagare betalar dagens
pensioner, även om pensionsrättigheterna år intjänade för länge sedan.

Vi inom
alliansen vill istället göra allt för att det skall bli fler jobbade timmar i
Sverige. Sysselsättningen har ökat med 270 000 sedan år 2006. Denna
utveckling måste fortsätta till minst det dubbla. Det är det bästa sättet att
få bättre och hållbarare pensioner framåt.

Lars-Arne
Staxäng (M)

Riksdagsledamot
och ledamot i Pensionsgruppen

Lämna ett svar