S blundar för oberoende fakta

Replik till Madelaine Vilgren (S), 13/2

Madelaine Vilgren (S) har invändningar mot vår politik som resulterat i mer än 250 000 fler sysselsatta sedan 2006. Vi har full förståelse för att man som representant för en annan politik har en annorlunda bild av verkligheten. Vi förstår också att man vill få gehör för sina argument.

Men om man som Vilgren fullständigt blundar för ett antal oberoende finansinstituts och OECD:s bedömningar, så inger det inget förtroende. Enligt dessa har Sverige har klarat sig igenom den internationella lågkonjunkturen bättre än de flesta andra jämförbara länder. Våra reala inkomster har ökat mer än något annat land liksom vår BNP. Sverige är tredje bäst i väst när det gäller ökningen av antalet sysselsatta mellan 15­-74 år. Dessutom har vår statsskuld minskat till en av Europas lägsta. Det är ansvarslöst att svartmåla Sverige mot denna bakgrund.

Finansdepartementet har räknat på S budgetförslag och skattehöjningar. De har kommit fram till att dessa åtgärder kommer att medföra 80 000 förlorade jobb. Samma politik i Frankrike under S-styre har skapat en rekordarbetslöshet på 11 % och stora underskott. En sådan politik drabbar också pensionärerna med dubbel kraft. Dels pensionssänkningar, dels att vi inte kan fortsätta sänka skatten för pensionärerna som vi hittills kunnat göra i fyra steg.

Nej Vilgren, kritisera gärna våra förslag och politik, men ändra och förvrid inte tillgängliga fakta för att enbart misskreditera regeringen. Tala istället om för väljarna hur det kan bli fler jobb i Sverige om S förverkligar egna skatteökningar för svenska folket på runt 30 miljarder kronor, plus ytterligare 10-tals miljarder i samarbete med MP och/eller V?

Finn Bengtsson (M)
Lars-Arne Staxäng (M)

Lämna ett svar