Vad vilja Socialdemokraterna?

Socialdemokraterna har tidigare lovat att minska skatteskillnaden mellan löntagare och pensionärer. Dessutom så har de anklagat alliansregeringen för att gå för långsamt fram med dessa utjämningar. Men nu ska S varken sänka skatten för pensionärer eller höja skatten för löntagare. Det är på tiden att S ger tydliga besked om beskattningen av landets pensionärer.

Vi är många som undrar: vad vilja Socialdemokraterna egentligen?

De har inte bara konsekvent röstat emot alliansens fem jobbskatteavdrag för löntagare, utan också gång på gång kritiserat dem. Ironiskt nog så ska S ändå gå till val på att behålla just jobbskatteavdragen. Då en skattehöjning på arbete som metod för att minska skillnaden i skatt för pensionärer och förvärvsarbetande alltså inte kommer på tal, återstår bara att sänka skatten på pension. S har därför gått ut vitt och brett med att sänka skatten på pension. Till nyligen i alla fall.

Nu säger nämligen Magdalena Andersson att det är högst osannolikt att S under nästa mandatperiod kommer att kunna sänka skatten på pension vid en eventuell valvinst. Det blir alltså inte någon skattesänkning för pensionärer om man röstar på S.

Alltså: vad vilja Socialdemokraterna? För detta är en ekvation som inte går ihop. Liknande agerande skedde även i frågan om premiepensionen. Först kunde S tänka sig att behålla den, sen skulle den minska med 0,5 procent och det senaste beskedet är att den ska avskaffas. Vilken trovärdighet ger detta? Om man vill vara ett ansvarsfullt regeringsparti så kan man inte agera så här mot väljarna.

Till skillnad från S så har alliansen tagit ansvar och med all tydlighet sänkt skatten på pension fem gånger sedan år 2006 med sammanlagt 16,45 miljarder. Under nuvarande mandatperiod 2010–2014 har skatteskillnaden mellan löntagare och pensionärer faktiskt minskat.

Vi vill dessutom fortsätta stärka pensionärernas ekonomiska situation med fokus på dem med lägst inkomst. Vi vill också fortsätta med positiva förhandlingar i Pensionsgruppen med S. Det gynnar dagens och framtida pensioner. Däremot så är vi mycket frågande till vad S egentligen vill med beskattningen av pensioner.

Lars-Arne Staxäng

Riksdagsledamot (M), ledamot i pensionsgruppen

Henrik von Sydow

Ordförande (M) i riksdagens skatteutskott

Lämna ett svar