275 000 fler har ett jobb att gå till om dagarna

Att fler ska ha ett jobb att gå till och att minska utanförskapet var vår främsta utmaning när alliansen vann valet 2006. Jobben är den fråga som påverkar flest. Ett jobb ger trygghet och skapar frihet för var och en att forma sitt liv.

Ett jobb stärker självkänslan och ger mening och sammanhang. Att fler jobbar är också avgörande för att våra gemensamma resurser ska räcka till skola, sjukvård, äldreomsorg och inte minst pensioner. Därför är det mycket glädjande att SCBs senaste siffror visar att det är 275 000 fler som jobbar 2013 jämfört med 2006.

Att sysselsättningen ökat så kraftigt, trots en djup och långvarig lågkonjunktur, är inte en slump utan ett resultat av regeringens breda politik för fler jobb. Jobbskatteavdrag, RUT- och ROT-avdrag, sänkt restaurangmoms och lägre kostnader för att anställa är några av de reformer som har stor betydelse. Stora satsningar har också gjorts på företagande, utbildning, forskning och infrastruktur för att jobben ska växa till på sikt.

Även om arbetsmarknaden fortsätter att stärkas saknas inte utmaningar. Vår exportberoende ekonomi påverkas av den utdragna lågkonjunkturen i vår omvärld. Dessutom tilltar konkurrensen från växande ekonomier.

Många av de som är arbetslösa har svårt att komma in på arbetsmarknaden. De har ofta kort utbildning, funktionshinder eller saknar arbetslivserfarenhet. Vi måste därför fortsätta verka för att jobben ska bli fler och sänka trösklarna in på arbetsmarknaden så att jobben kommer fler till del.

Från årsskiftet har vi därför stärkt drivkrafterna för att arbeta genom ytterligare jobbskatteavdrag. Tillsammans med arbetsmarknadens parter lanserar vi nu också en ny väg in på arbetsmarknaden för unga, de så kallade YA-jobben, där unga får lära sig jobbet på jobbet. Vi satsar också på yrkesutbildningar och lärlingsutbildning för unga och bättre möjligheter för äldre att skola om sig mitt i livet.

Valet 2014 är ett viktigt vägval. Socialdemokraterna väljer stora skattehöjningar på jobb och företagande för att finansiera kraftigt utbyggda bidragssystem och en återgång till gammal och dålig AMS-politik. Det är en politik som leder till färre jobb och ökat utanförskap. Vi väljer en annan väg. Vi ser nu hur arbetsmarknaden förbättras. Nu är det viktigt att vi fortsätter stötta framväxten av nya jobb.

ELISABETH SVANTESSON (M), arbetsmarknadsminister, LARS- ARNE STAXÄNG, riksdagsledamot, Lysekil, MARIA PLASS, riksdagsledamot i arbetsmarknadsutskottet, Ljungskile

Lämna ett svar