Arbetslinjen gynnar även pensionärer

Madelaine Vilgren (S) har rätt i att pensionerna är beroende av hur många som arbetar men glömmer samtidigt att nämna hur många fler som, med Alliansens politik, i dag jämfört med 2006 har ett arbete att gå till – över 270 000.

Dagens pensionsutbetalningar finansieras av dem som jobbar i dag. Detta förklarar varför Alliansregeringens arbetslinje är viktig även för pensionärer. Med större skatteintäkter kan vi även förstärka välfärden, till exempel äldreomsorgen och sjukvård.

För oss är det viktigt att det ska löna sig att arbeta men det ska även löna sig att ha arbetat och därför ha vi sänkt skatten för pensionärer vid fem tillfällen. En pensionär med 12 500 kr/ månad har totalt fått 8 800 kr/år eller 700 kr/månad i skattesänkning. Under nuvarande mandatperiod har pensionärerna fått större skattesänkningar än löntagare. Till skillnad från tiden då S satt vid makten och aldrig sänkte skatten på pension.

Socialdemokraternas ekonomiska talesperson, Magdalena Andersson, uttalade därtill häromdagen att det är högst osannolikt att S kommer att sänka skatten på pension under nästa mandatperiod.

Visst låter det bra när Vilgren lovar EU:s lägsta arbetslöshet år 2020, problemet är bara de samtidigt föreslagna skattehöjningarna. Faktum är att Socialdemokraternas skuggbudget beräknas leda till 80 000 färre i arbete enligt Finansdepartementet, och en ny rapport från Riksdagens Utredningstjänst visar att 80 000 färre i arbete leder till lägre pensioner redan nästa mandatperiod. En pensionär med 15 000 kr/månad skulle förlora cirka 200 kr/månad eller drygt 2 400 kr/år med S-politiken.

Det är därför svårt att se hur landets pensionärer skulle gynnas av Vilgrens politik.

Finn Bengtsson (M) och Lars-Arne Staxäng (M)
riksdagsledamöter Socialförsäkringsutskottet

Lämna ett svar