När sänkte S senast skatten på pension?

Svar till Tomas Eneroth (S)

För att mildra den globala lågkonjunkturens effekter har regeringen sänkt skatten på pension fem gånger sedan 2006 med sammanlagt 16,45 miljarder kr. En pensionär med 12.500 kr/månad har totalt fått 8800 kr/år eller 700 kr/månad i skattesänkning. Under nuvarande mandatperiod har pensionärerna fått större skattesänkningar än löntagare.
Jag är överens med Tomas Eneroth (S) och Kerstin Nilsson (S) om att ju fler som jobbar desto mer tillskott till pensionssystemet och desto högre pensioner. Vad de glömde att berätta är att med Alliansens politik är det idag över 270.000 fler sysselsatta i Sverige jämfört med år 2006.
Om man däremot föreslår kraftiga skattehöjningar så slår det mot jobben och mot pensionerna. Faktum är att Socialdemokraternas skuggbudget beräknas leda till 80.000 färre i arbete enligt Finansdepartementet, och en ny rapport från Riksdagens Utredningstjänst visar att 80.000 färre människor i arbete leder till lägre pensioner redan nästa mandatperiod. En pensionär med 15.000 kr i månadsinkomst skulle förlora ca 200 kr/månad eller drygt 2400 kr/år med S-politiken.
Det är växande företag och fler jobb som ökar pensionerna i Sverige – endast Alliansen för en sådan politik. Vi är tydliga med att vi vill fortsätta stärka pensionärernas ekonomiska situation med fokus på dem med lägst inkomst.
S däremot hade 12 år på sig att sänka skatten för pensionärerna, men gjorde det aldrig. Sannolikheten att detta sker i framtiden får bedömas som ganska liten. Socialdemokraternas ekonomiska talesperson Magdalena Andersson uttalade häromdagen att det är högst osannolikt att S kommer att sänka skatten på pension under nästa mandatperiod. Eneroth (S) och Nilssons (S) tal om att minska skillnaden i skatt på lön och pension får därför betraktas som tomma ord.

Lars-Arne Staxäng (M)
Riksdagsledamot i Socialförsäkringsutskottet och Pensionsgruppen

Lämna ett svar