NU-sjukvården fungerar inte

Under många år har tillgängligheten till läns- och akutsjukvård varit dålig i vårt område under NU-sjukvården. Det finns naturligtvis många orsaker till detta. Men de främsta är en dåligt fungerande sammanslagning av två akutsjukhus, och att nuvarande akutsjukhuset inte är optimalt byggt för så stora volymer akutsjukvård som sammanslagningen medfört.

Dessutom har man slagit sönder vårdstrukturer som tidigare var ledande i landet för att försöka bygga upp nya, vilket alltid tar tid och är dyrt. Som om inte detta vore nog, så har personalpolitiken varit under all kritik, vilket medfört en omfattande kompetens- och personalflykt.

Detta har i sin tur medfört en moment 22-situation som ger ytterligare personalproblem. I dagsläget är det svårt att få tag på både läkare och sjuksköterskor vilket inte är svårt att förstå när man tittar på arbetsmiljöer och lönenivåer.

Nu har vi fått svart på vitt vad detta har fått för konsekvenser. NU-sjukvården och sjukhuset Näl kommer i botten i nästan alla kvalitetsundersökningar man gör i landet. Det är till exempel väsentligt större risk för att avlida i hjärtinfarkt här i Fyrbodal än på andra ställen i Sverige.

I andra kvalitetsundersökningar kommer Näl långt ner på skalan med stora överbeläggningar. Detta kan man sätta i kontrast till Uddevalla sjukhus, när det fungerade som bäst. Det var då ett av de ledande i landet på traumavård, och där fanns alltid ett högt söktryck av läkare från hela landet.

Det har heller inte blivit någon billigare vård att tala om. De besparingar man trodde sig uppnå har i de allra flesta fall uteblivit eller så har kostnaderna ökat på något annat område i stället. Eftersom det nu har blivit stora personalomsättningar, så ökar dessa kostnader hela tiden och äter upp de eventuella vinster man gjort.

Det är inte svårt att se att den politiska ledningen i Västra Götalandsregionen, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, gjort stora felbedömningar när den genomdrivit detta trots stor kritik från personalen. Jag inser också att det är svårt att backa tillbaka bandet, men nu måste regionen som helhet ta ansvar över situationen.

Har vi regionens sämsta tillgänglighetssiffror, och en av de sämre i Sverige, så måste det föras över mer resurser hit.

Dessutom bör staten fundera på om vi har den mest optimala organisationen av sjukvården i landstings- och regionform. Man bör åtminstone utreda om inte våra universitetssjukhus borde hamna under statligt ”paraply”.

Lars-Arne Staxäng (M)

Riksdagsledamot Bohuslän

Lämna ett svar