Friskare hav med alliansen

Sverige har med sina 2 400 kilometer en av Europas längsta kuster, från Strömstad i väster till Haparanda i norr. Hav och sjöar separerar oss inte från andra länder, de binder oss samman.  Miljön i hav och sjöar har fått en mer framskjuten position sedan alliansen tillträdde år 2006. Under Sveriges EU-ordförandeskap år 2009 antogs en Östersjöstrategi av EU:s ministerråd med tydligt fokus på miljöförbättringar i Östersjön. Alliansregeringen har totalförbjudit fosfat i tvättoch rengöringsmedel. Havsmiljöinstitutet inrättades den 1 juli 2008 och Havs- och vattenmyndigheten tre år senare. År 2009 invigdes Sveriges förs-ta marina nationalpark – Kosterhavet.

Under perioden 2007-2011 satsades över en miljard kronor på havsmiljön. I år kommer anslaget att höjas från 502 till 672 miljoner kronor. Bland satsningarna i budgeten på havs- och vattenmiljön kan nämnas de 75 miljoner kronor som går till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) med fokus på åtgärder för att minska övergödningen och spridningen av miljögifter från båtbottenfärger. En annan satsning värd att lyfta fram är de tio miljoner som avsätts för avancerad rening av avloppsvatten.

EU:s fiskepolitik är gemensam. Sverige driver på för att den gemensamma politiken ska bli långsiktigt hållbar och bygga på gedigna vetenskapliga grunder, ett arbete som har givit resultat. En omfattade reformering av den gemensamma politiken inom EU är på väg, fler och fler långsiktiga förvaltningsplaner kommer på plats och i vårt närområde har vi intensifierat det nordiska samarbetet för att gå före när det gäller bland annat förbud mot att kasta tillbaka fisk i havet och för att rädda torsken i Kattegatt.

Alliansen fortsätter arbetet, såväl på nationell nivå som på europeisk, för renare hav och kuster samt bärkraftiga fiskebestånd.

LARS-ARNE STAXÄNG (M) riksdagsledamot Bohuslän
JOHAN HULTBERG (M) riksdagsledamot Miljö- och jordbruksutskottet

Lämna ett svar