Du får nya pengar i december!

I december varje år sätts premiepensionspengarna in på ditt premiepensionskonto, och i år har 33,5 miljarder satts in i premiepension till 5,5 miljoner pensionssparare. För alla som jobbar idag avsätts 2,5 procent av lönen varje månad till premiepensionen. För framtidens pensionärer, till skillnad från många av dagens pensionärer, kommer premiepensionen att vara en betydelsefull del av deras framtida pension.

Bakgrunden till att vi idag har ett pensionssystem med inkomstpension och premiepension är att det gamla ATP-systemet flyttade pensionsskulden till kommande generationer pensionärer, vilket var ohållbart i längden. Det nya pensionssystemet är ett generationskontrakt som garanterar att pensionsskulder inte vältras över på de som jobbar idag och i framtiden – systemet håller över generationerna. Kombinationen av inkomstoch premiepension ger en fördelaktig riskfördelning som dels bygger på antalet arbetade timmar och dels på finansmarknaden.

Premiepensionen – där löntagaren själv bestämmer placering – är dock en hotad del av pensionssystemet. Socialdemokraterna vill stoppa denna lilla rännil av självbestämmande. De backas upp av högljudda förespråkare för att öka dagens pensioner på bekostnad av morgondagens. Men faktum är att Pensionsmyndigheten har beräknat att avskaffad premiepension skulle kosta dagens 20-30-åringar 1 000-2 000 kronor i lägre pension varje månad, eller närmare en halv miljon kronor totalt för en framtida pensionär som ska leva på pension i 20 år. Det skulle alltså bryta generationskontraktet enligt vår mening.

Trots tre finanskriser på de tretton år som det nya pensionssystemet har existerat så har den årliga avkastningen varit på mer än 3,5 procent för premiepensionssystemet. För dagens unga med många år kvar i arbetslivet kommer premiepensionen att vara en viktig del av deras framtida pensioner, och den medför en viktig riskspridning av pensionerna.

LARS-ARNE STAXÄNG

GUNNAR AXÉN

MIKAEL CEDERBRATT

FINN BENGTSSON

GUNILLA NORDGREN

EVA LOHMAN

ANN-BRITT ÅSEBOL

M-RIKSDAGSLEDAMÖTER SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

Lämna ett svar