Byråkrati och höjda skatter ger inte fler jobb

Svar till Jan-Olof Larsson med flera den 28 november

Statistiska centralbyråns, SCB, senaste rapport visar att arbetslösheten nu sjunker snabbare än man trott. Sysselsättningen är betydligt högre i samtliga Bohusläns kommuner i dag jämfört med 2006. Men de socialdemokratiska riksdagsledamöterna från Bohuslän hävdar, mot bättre vetande, för de läser nog också SCB:s rapporter, att arbetslösheten stiger. Sedan räknar de upp några socialdemokratiska satsningar, som mest luktar gammal Ams-politik som döljer arbetslösheten i olika åtgärder och platser.

Socialdemokraterna verkar drömma sig tillbaka till en tid när skattetrycket var högst i världen och utanförskapet växte. Skattetrycket i Sverige är fortfarande mycket högt men de sänkningar vi genomfört har satt fart på hjulen. 200 000 fler jobbar i dag, vilket har gett 160 miljarder i ökade skatteintäkter. Socialdemokraterna berättar inte gärna om de 30 miljarder i skattehöjningar som de vill lägga på företagen. Det är i små företag fyra av fem nya jobb skapas men Socialdemokraterna verkar tro att kraftigt höjda kostnader inte spelar någon roll. Innan våra företagare ens kan tänka tanken att expandera och anställa måste de ju först ha råd med Socialdemokraternas miljardskatter.

De socialdemokratiska debattörerna slår också på trumman för ett innovationsråd, en ny nationell innovationsbyråkrati. Vilken verklighet lever Socialdemokraterna i? De vill öka kostnaderna för företagen med 30 miljarder kronor och tror att jobben ska bli fler genom att inrätta ett innovationsprogram.

Vi vill fortsätta att satsa på växande företag och fler i jobb. Det är bara så resurserna till välfärden kan öka.

MARIA PLASS (M), LARS-ARNE STAXÄNG (M), STEFAN CAPLAN (M), ELLEN JUNTTI (M)
Riksdagsledamöter Bohuslän

 

Lämna ett svar