En budget för fler jobb i Bohuslän

I dagarna läggs statsbudgeten för 2014 på riksdagens bord. Vi är stolta över att medverka till en politik för stabila statsfinanser, jobb och tillväxt. Sysselsätt ningen i Sverige har trots den djupa ekonomiska krisen ökat med mer än 200 000 personer.

Vi har i dag lägre arbetslöshet i samtliga Bohusläns kommuner jämfört med 2006. I hela Bohuslän är det runt 10 000 fler som har ett jobb att gå till i dag, jämfört med 2006.

För att den här utvecklingen ska hålla i sig behöver Sverige och Bohuslän även i framtiden en regering som håller ordning på statsfinanserna och ser till att stötta jobb och tillväxt. Vi vill särskilt lyfta fram tre områden:

● Stärk hushållens ekonomi. Hushållens konsumtion är den största drivkraften för svensk tillväxt. I budgeten för 2014 satsar alliansen drygt 20 miljarder kronor på att stärka hushållens ekonomi genom att bland annat göra det mer lönsamt att arbeta, sänka skatten för pensionärer och sänka a-kasseavgifterna. Jobbskatteavdraget beräknas sammantaget leda till över 100 000 nya jobb.

● Utveckla skolan. Eleverna ska möta skickliga lärare i skolan. Vi skjuter därför till ytterligare resurser så att fler skickliga lärare kan få del av karriärtjänster och löneökningar. Vi satsar även på utökad undervisningstid i matematik, minskad administration för lärare och vi stimulerar skolorna att anordna läxhjälp och sommarskola.

● Förbättra villkoren för företagande och anställningar. Nya jobb kan inte kommenderas fram. Nya jobb skapas om företagen växer och vågar anställa. Investeraravdraget gör fler investeringar i små företag lönsamma och FoU-avdraget underlättar investeringar i forskning och utveckling. Vi sänker arbetsgivaravgifterna ytterligare för alla under 23 år.

Socialdemokraterna möter varje utmaning med sämre förutsättningar för anställningar. När vi behöver se till att fler unga får ett jobb så svarar Socialdemokraterna med tredubblade anställningskostnader för alla under 23 år. När vi behöver sänka trösklarna in till arbetsmarknaden så blir Socialdemokraternas svar en fördubblad restaurangmoms trots att det slår mot en bransch där många får sitt första jobb.

När Sverige behöver fler företag som växer och anställer i hela landet svarar Socialdemokraterna med en lastbilsskatt. De vägrar samtidigt berätta vilka av Miljöpartiets och Vänsterpartiets skattehöjningar på mellan 40 och 75 miljarder kronor de är beredda att lägga till sina egna. Det är nu mindre än 300 dagar kvar till valet. Hur lägger vi grunden till fler jobb?

Är det genom Socialdemokraternas höjda skatter och ökade bidrag eller alliansens stabila politik för jobb och tillväxt?

MARIA PLASS (M), LARS-ARNE STAXÄNG (M), STEFAN CAPLAN (M), ELLEN JUNTTI (M) Riksdagsledamöter Bohuslän

Lämna ett svar