Nya pensionssystemet har gett mer än ATP

Det är helt riktigt som Mauritz Eliasson skriver att det finns en automatisk balansering – bromsen – i det nya pensionssystemet för att skulderna inte ska bli större än systemets tillgångar. Detta har medfört att pensionerna sänkts under senare år.  Det är en av anledningarna till att alliansregeringen genomfört fyra skattesänkningar på pension, den femte kommer till årsskiftet. Skattesänkningarna blir då totalt på 8 800 kronor per år eller 700 kronor per månad i genomsnitt, beräknat på en pension på 12 500 kronor i månaden. Detta är mer än minskningarna i pensionssystemet varit. Det kan vara värt att betänka att den globala konjunkturnedgången inneburit sjunkande pensioner och skattehöjningar i andra europeiska länder, medan pensionärerna i Sverige under nuvarande mandatperiod 2010-2014 faktiskt får större skattesänkningar än andra grupper.

Det är också viktigt att komma ihåg att trots finanskris och konjunkturnedgång så har det nya pensionssystemet gett mer i pension än det gamla ATP-systemet. Siffror från Pensionsmyndigheten visar att en person med en pension på 144 000 kronor per år har tjänat 42 776 kronor på den följsamhetsindexering som det nya pensionssystemet innebär, från år 2001 och beräknat fram till 2018. Pensionsmyndigheten räknar också med att pensionerna kommer att öka bra under åren 2015-2017. Dessutom finns en utredning som tittar på åtgärder för att stärka systemet så att inte bromsen slår till så lätt som den gör i dag.

LARS-ARNE STAXÄNG (M)
Riksdagsledamot Bohuslän Ledamot i Pensionsgruppen

Lämna ett svar