Åtgärder mot fusket i transportnäringen är på väg

Svar till Jan-Olof Larsson den 1 november

Jan-Olof Larsson (S) kritiserar regeringen för att inte i tid ha gjort lagändringar i för att stävja fusket med utländska olagliga transporter på våra vägar. Men Larsson slår in öppna dörrar. Alla de åtgärder som han efterlyser är på gång.

Det går säkert att göra mer, och fortare, men glöm inte vad som nu är på gång på bred front.

När det gäller så kallad klampning, där man så att säga låser fast ett fordon, så har hittills Rikspolisstyrelsen varit negativ till detta av olika skäl. Det har varit en mycket framgångsrik metod i andra länder. Detta fram-kom mycket tydligt på det möte vi var på nyligen.

Att sedan inte Jan-Olof Larsson med ett enda ord nämner att hans parti vill höja lastbilsskatterna med 4 miljarder kronor per år är förvånande. Det skulle ju försämra lönsamheten ytterligare för våra inhemska lagliga åkare. För att inte tala om vad som skulle ske om Miljöpartiet och vänstern skulle få inflytande över beskattningen av transportsektorn. Det skulle på flera sätt vara förödande för våra svenska basnäringar.

LARS-ARNE STAXÄNG (M) Riksdagsledamot Bohuslän

Lämna ett svar