Svenska åkare slås ut – myndigheternas kontroller måste förbättras

Tyvärr har yrkestrafiken på de svenska vägarna allt mer kommit att kopplas samman med missförhållanden som olagliga transporter, mindre nogräknade företag, dieselstölder, bristande arbetsvillkor för utländska chaufförer och brottslighet som inte lagförs av rättsväsendet. Särskilt det sistnämnda är upprörande då myndigheters kontroller och tillsyn är grunden för att branschen ska kunna fungera under schyssta och lika villkor. Enligt flera branschorgan så tillhör vi en av de sämsta länderna på lagföring av dessa brott.

Det är oacceptabelt att många vägtransporter på E6:an genom Bohuslän idag är olagliga – det kan handla om stulen diesel, utslitna bromsar och däck, bristfälliga arbetsförhållanden för chaufförerna, fusk med kör- och vilotiderna eller fordon som helt enkelt inte har tillstånd att utföra transporter i Sverige. Dessvärre är risken för dessa transporter att bli kontrollerade och lagförda av myndigheterna liten. Om ett olagligt fordon mot förmodan skulle bli stoppat och få böter, försvinner det från platsen så fort polisen lämnat det, och böterna betalas förmodligen aldrig. Detta leder till att de lagliga transporterna i landet håller på att slås ut av de olagliga, och att trafikfarliga fordon rullar vidare på vägarna.

Ansvariga myndigheter som Rikspolisstyrelsen och Transportstyrelsen utreder fortfarande frågorna kring bättre regelefterlevnad, trots att det är över 1 ½ år sedan riksdagens trafikutskott presenterade en omfattande utredning och förändringsförslag kring konkurrenssituationen i åkeribranschen. Åtgärder för en effektivare myndighetskontroller som leder till minskad brottslighet inom yrkestrafiken på svenska vägar brådskar.

Polis och åklagare måste bli bättre på att lagföra kriminalitet och bristande trafiksäkerhet inom åkeribranschen. Det är viktigt att här poängtera att här brister det ofta i tydliga centrala riktlinjer att använda de lagar vi redan har för att minska den utländska olagliga trafiken. Polisen bör även prioritera att bekämpa trafikbrott som sätts i system. Höjda straffvärden för upprepade trafikbrott är också en väg framåt. Dessutom bör polisen få möjlighet att klampa, d.v.s. att låsa fast ett fordon tills dess att böter är betalda eller trafikfarliga brister har åtgärdats, vilket de inte kan idag och vilket skulle ha en avskräckande effekt.
Det är på tiden att ansvariga myndigheter prioriterar upprepade trafikbrott och lagför mindre nogräknade aktörer i åkeribranschen. Den här typen av brott får inte löna sig.

Lars-Arne Staxäng (M)
Riksdagsledamot Bohuslän

Lämna ett svar