Sverige – världens bästa land för äldre

Sverige är det bästa landet att åldras i. Det menar en ny internationell jämförelse av äldres livskvalitet och levnadsvillkor. Bland annat tittar undersökningen på ekonomi, hälsa och äldrevänlig miljö såsom sociala nätverk, fysisk säkerhet och äldres rättigheter.

Utnämningen är positiv, men verkligheten för äldre kan bli ännu bättre. För att värna äldres villkor krävs det ett politisk fokus på att fler arbetar. Bara så kan finansieringen av vård, omsorg och pensioner tillgodoses på sikt. Därför fokuserar Alliansen på en politik för fler jobb. Jämfört med år 2006 har också 200 000 fler jobb skapats i Sverige, trots en global lågkonjunktur.

Jämfört med 2006 jobbar idag fler personer i äldreomsorgen. I relation till andra välutvecklade länder inom OECD har vi flest anställda och satsar bland de största offentliga resurserna på vård och omsorg om äldre.

Också pensionssystemet bygger på att många arbetar eftersom dagens löntagare betalar dagens pensioner. Ju fler som jobbar, desto mer växer pensionerna.

Alliansen har sänkt skatten för både löntagare och pensionärer. I nästa års budget sänker vi skatten på pension för femte gången sedan 2006. De totala skattesänkningarna till pensionärer kommer därmed att uppgå till mellan 500 och 700 kronor i månaden.

Skattesänkningarna förmår visserligen inte att fullt ut kompensera för tillfälligt vikande inkomstpensioner, men de kvarstår å andra sidan när pensionerna vänder uppåt igen. Utan Alliansens reformer hade pensionärerna haft en reellt sämre ekonomi.

Det finns inget egenvärde i skillnader i beskattning på pension och arbete. Under mandatperiod 2010-2014 har därför pensionärer fått de största skattesänkningarna, drygt 500 kronor i månaden att jämföra med ungefär 250 kronor för en genomsnittlig löntagare.

Lika viktigt som att värna dagens pensionärer är det att värna morgondagens. Därför går vi inte med på att finansiera en tillfällig höjning av inkomstpensionen på bekostnad av barn och barnbarn. Det är vad ett slopande av premiepensionen skulle resultera i. Pensionsmyndigheten beräknar att förslaget skulle kosta dagens 20-30-åringar mellan 1000 och 2000 kronor i lägre pension varje månad.

Fokus på jobben och en klok vidareutveckling av pensionssystemet, det är vår strategi för att Sverige även i fortsättningen ska vara världens bästa land för äldre.

Lars-Arne Staxäng (M) ledamot i pensionsgruppen
Gunnar Axén (M)
Mikael Cederbratt (M)
Finn Bengtsson (M)
Gunilla Nordgren (M)
Eva Lohman (M)
Ann-Britt Åsebol (M)

moderata riksdagsledamöter i socialförsäkringsutskottet

Lämna ett svar