Riksdagsmotion av Lars-Arne Staxäng (M): ”Regeringen bör utreda om det behövs en ny kommunreform i Sverige”

– Den senaste kommunreformen i Sverige genomfördes under 1970-talet, men sedan dess har mycket förändrats. Vi står inför stora utmaningar med en mindre andel arbetsföra som ska försörja en större andel äldre. Det kommer att medföra påfrestningar för kommuners service och verksamheter gentemot sina medborgare. Att sätta upp kommunalförbund och att samarbeta över kommungränserna är är bra men det är en övergångslösning, säger Lars-Arne Staxäng (M).

– En sammanslagning av kommuner är en omfattande process som kräver omfattande utredningar och förhandlingar. För mindre kommuner som de i norra Bohuslän och i Dalsland är detta en angelägen fråga. Om vi ska ha god skola, omsorg och service i framtiden bör frågan om en kommunreform tas upp redan nu. Jag har därför lämnat in en riksdagsmotion om att regeringen bör utreda en ny kommunreform i Sverige, avslutar Lars-Arne Staxäng (M).

 

Lämna ett svar