Fortsatt ansvar för jobb och tillväxt i alliansens budget

Häromdagen presenterades Alliansens höstbudget med förslag som stöttar tillväxt och jobb, förbättrar hushållens ekonomi samt stärker den gemensamma välfärden. Alliansen gör även omfattande satsningar på mer kunskap i den svenska skolan med ett kunskapspaket som totalt omfattar 4,5 miljarder kronor för åren 2014-2017 med kompetensutveckling för lärare, en läs- och skrivsatsning samt mer undervisningstid i matematik. Tack vare Sveriges starka finanser har vi möjligheten att göra dessa satsningar. Att vi prioriterat ansvar för ekonomin och en politik som gör det mer lönsamt att arbeta har lagt grunden till att vi kan skjuta in energi i ekonomin när länder i vår närhet istället står inför tuffa nedskärningar.

Vi är tydliga med åt vilket håll vi vill att Sverige ska gå. Vi kommer inte att vara nöjda förrän alla som kan och vill arbeta har ett jobb att gå till. Jobbskatteavdragen bedöms öka den varaktiga sysselsättningen med fler än 100 000 personer. Den föreslagna förstärkningen av jobbskatteavdraget beräknas skapa ytterligare 13 000 nya arbetstillfällen. När fler människor jobbar ökar resurserna till välfärden.

Vår politik ökar även hushållens ekonomiska marginaler. Genom jobbskattelättnader i fyra steg har nästan alla som jobbar heltid fått 1 500 kronor mer i månaden. Det gör verklig skillnad. Det förstärkta jobbskatteavdraget skulle ge en vanlig inkomsttagare mellan 200 och 300 kronor mer varje månad. Förstärkningen blir som störst, 337 kronor i månaden, vid en inkomstnivå som motsvarar genomsnittslönen för en gymnasielärare.

Alliansens förslag handlar även om att höja gränsen för när statlig inkomstskatt ska betalas. År 2014 beräknas cirka 29 procent av alla heltidsarbetande betala statlig inkomstskatt med nuvarande regler. Genom att höja den så kallade nedre brytpunkten stärks ekonomin för över en miljon löntagare. Av dem är det 110 000 som i och med förslaget inte längre kommer att behöva betala statlig inkomstskatt alls. Det handlar bland annat om universitets- och högskolelärare och avdelningschefer inom vård och omsorg. En höjd brytpunkt leder till att antalet arbetade timmar blir fler. Höjningen av brytpunkten är en viktig satsning som signalerar att det ska löna sig att satsa på utbildning och vidareutveckling.

Vi sänker även skatten för pensionärer med 2,5 miljarder i budgeten, det innebär en skattesänkning på pensioner på 16,45 miljarder kr de senaste 7 åren. För Bohuslän är även våra satsningar på hållbart fiske och på sjöfarten av betydelse. Liksom höjt bostadsbidrag till barnfamiljer med sämre ekonomi, landsbygdssatsningar och förändringar i det kommunala skatteutjämningssystemet som gynnar ekonomin i många kommuner på Västkusten.

En stark arbetslinje, minskat utanförskap och ordning och reda i ekonomin har bidragit till att Sverige klarat sig bättre än många andra länder genom den globala finans- och skuldkrisen. Därför ska vi i budgeten för 2014 fortsätta att ta ansvar för jobb och tillväxt och förstärka arbetslinjen.

Lars-Arne Staxäng (M)
Maria Plass (M)
Stefan Caplan (M)
Ellen Juntti (M)
Lars Tysklind (FP)
Åsa Torstensson (C)
Roland Utbult (KD)
Alliansens riksdagsledamöter i Bohuslän

Lämna ett svar