Lars-Arne Staxäng (M) lämnar in riksdagsmotion om översyn av reglerna kring allemansrätten som rör ockupation av mark, ersättning vid markskador och kommersiell verksamhet utan avtal

– Allemansrätten är en fantastisk möjlighet som vi ska vara rädda om – vi kan vandra i skog och mark, plocka bär och svamp eller övernatta någon enstaka natt ute i naturen. Men det förutsätter att man respekterar att det är en tillfällig vistelse och att man inte lämnar efter sig skador. Tyvärr blir det allt vanligare att näringsidkare nyttjar andra människors mark för kommersiell verksamhet eller att privatpersoner slår läger på annans mark, säger Lars-Arne Staxäng (M).

– Jag har därför lämnat in en motion till riksdagen om en översyn av reglerna för avhysning av människor som olagligen ockuperar andras mark, ersättning vid uppkomna skador i naturen och begränsning av kommersiell verksamhet utan avtal med markägaren. Det måste finnas en rimlig balans mellan allemansrätten och markägarnas intressen, annars riskerar vi att allemansrätten på sikt försvinner på grund av ett fåtal olagligen utnyttjar den, avslutar Lars-Arne Staxäng (M).

Lämna ett svar