Svenskt kött och hållbar fisk på grillen!

Sommar är grillsäsong och vi svenskar älskar att grilla. Den populäraste produkten på svenska grillar är fläskkött. Men det är skillnad på kött och kött. Alla är inte medvetna om hur grisen har fötts upp, hur mycket antibiotika den har behandlats med och om den fått behålla sin knorr eller inte.
I EU finns en miniminivå för djurskydd – det skyddet ligger Sverige högt över. Skillnaderna i djurskyddsregler är stora runt om i Europa, detta gör att skillnaderna i djurens välmående och köttets kvalitet också är stora. Trots påtryckningar från alliansregeringen så går arbetet inom EU med att höja djurskyddskraven i hela unionen långsamt. För att svenska bönder ska kunna vara konkurrenskraftiga är det viktigt att svenska konsumenter känner till skillnaderna mellan fläskkött och fläskkött.
I Sverige har vi kanske världens strängaste djurskydd, det värnar vi i moderaterna om. I vårt land får grisen behålla sin knorr, suggorna får inte fixeras i galler när de ska få kultingar och vi är ett av de länder i Europa som använder minst antibiotika i vår animalieproduktion. Dessutom har vi ett beteskrav som innebär att våra kossor och nötkreatur måste vara ute ett par månader varje år.
Att grilla fisk blir allt populärare i Sverige. Men då är det viktigt med ett hållbart fiske – vi ska värna om våra hav och undvika överfiske. För några månader sen enades EU:s medlemsländer om en ny fiskepolitik som tar viktiga steg mot just detta, bl a får man inte slänga lika mycket oönskad fisk överbord och områden med särskilt hotade fiskebestånd får extra skydd. Förhoppningen är att detta leder till strängare regler i framtiden så att ingen fisk slängs överbord.
Att grilla är en av våra favoritaktiviteter på sommaren – då är det viktigt att vi värnar ett starkt djurskydd och ett ansvarsfullt fiske.

Lars-Arne Staxäng (M)
Maria Plass (M)
riksdagsledamöter Bohuslän

Lämna ett svar