Nej till straffbeskattning av båtlivet på Västkusten!

Bohuskusten utsågs nyligen till en av världens tio vackraste vildmarksplatser av CNN. Detta är mycket glädjande och ger förhoppningsvis turismen och företagandet i Bohuslän ett uppsving. En helt avgörande och självklar del för turismen i Bohuslän är båtlivet, Västkusten är den del i Sverige som har flest gästnätter i samband med båtturism. Båtbranschens Riksförbund uppskattar att båtlivet i Sverige omsätter runt 15 miljarder kronor om året i Sverige genom båtproduktion, båttillbehör, bränsle, båtturisters konsumtion av mat och dryck mm. Dessutom ökar andelen utländska båtturister i svenska vatten, vilket genererar momsintäkter, växande företag och fler arbetstillfällen.

Denna positiva utveckling behöver stödjas, men tyvärr är det framförallt Miljöpartiet men också de övriga rödgröna partierna som i en lång rad av riksdagsmotioner har föreslagit begränsningar, förbud, högre avgifter och skatter för båtlivet. I flera MP-motioner finns förslag emot både fritidsbåtar och kustnära verksamheter. Som om inte detta vore tillräckligt så vill MP i sin skuggbudget höja koldioxidskatten kraftigt, då skulle bensinen bli 70 öre dyrare och dieseln 86 öre dyrare. Detta skulle få negativa följder för turismen och båtlivet på Västkusten. Båtbranschen jobbar redan idag med miljöfrågor på flera fronter, ändå vill framförallt MP både straffbeskatta båtägare och hindra båtlivets och turismens utveckling.

I Bohuslän är båtlivet en viktig del av näringslivet och den växande turismen. Alliansregeringen har sänkt restaurangmomsen vilket ytterligare kan bidra till fler jobb och företag på Västkusten. Tittar man tillbaka på de senaste 10 åren är turism och handel också en av de näringslivssektorer som växer starkast i Bohuslän. Turistnäringen och båtlivet på Västkusten behöver främjas – inte hindras.

Lars-Arne Staxäng (M)

riksdagsledamot Bohuslän

 

Lämna ett svar