Avskaffad premiepension skulle vara en förlust på flera sätt

Svar till Jöran Rubensson, SPRF, på SvD Brännpunkt 16 juli

Premiepensionssystemet infördes för att skapa ett pensionssystem med två olika delar som oberoende av varandra fördelar riskerna vid upp- och nedgångar i ekonomin. Förutom valfriheten för den enskilde att själv styra sin pension genom premiepensionssystemet, så gör denna uppdelning att riskerna fördelas på ett bättre sätt. Man står så att säga med foten i två olika system. Detta är en viktig anledning till att många andra länder som nu ska reformera sina pensionssystem studerar just det svenska pensionssystemet.

På de tretton år som det nya pensionssystemet har existerat har tre finanskriser inträffat, men den årliga avkastningen har trots detta varit på 3,5 procent för premiepensionssystemet i genomsnitt. Om dessa pengar istället, som SPRF föreslår, hade avsatts till inkomstpensionen så skulle avkastningen ha varit drygt 2 procent. Tittar vi historiskt på skillnaden mellan pris/löneindex och finansmarknaden så är skillnaden ännu större till finansmarknadens fördel. Ett avskaffande av premiepensionen för att överföra den till inkomstpensionen skulle således sannolikt leda till lägre pensioner i framtiden.

I detta sammanhang är det viktigt att komma ihåg att dagens pensionärer, som SPRF främst företräder, har en begränsad del av sin pension från premiepensionssystemet. För våra barn och barnbarns pensioner däremot är premiepensionen tänkt att utgöra en större del av deras totala pension. Ett avskaffande av premiepensionen skulle därmed ske till fördel för dagens pensionsutbetalningar på mycket trolig negativ bekostnad av framtidens pensioner. Det skulle vara en stor förlust på flera olika sätt och som att kasta ut barnet med badvattnet.

Vi menar att det finns bättre sätt att stärka pensionssystemet på, utan att riskera generationskontraktet. Premiepensionen har gett bättre avkastning än inkomstpensionen, den skapar en viktig riskfördelning, erbjuder valfrihet för den enskilde och den är tänkt att utgöra en betydande del av pensionen för framtidens pensionärer. Men detta hindrar givetvis inte att man även försöker förbättra nuvarande premiepensionssystem på olika sätt, såsom vi skissade på i vår artikel.

Regeringen och pensionsgruppen har tillsatt flera utredningar för att stärka systemet, bl a för att se hur svängningarna som uppkommit med bromsen kan minska. Som Jöran Rubensson påpekar har alliansregeringen också sänkt skatten för alla pensionärer, med sammanlagt ca 600 kr per månad för genomsnittspensionären. Vi är beredda att göra ytterligare sänkningar om ekonomin tillåter. Det är också viktigt att komma ihåg att en politik där fler jobbar är det helt grundläggande för att pensionerna ska växa – idag och i framtiden.

LARS-ARNE STAXÄNG (M)
ledamot i pensionsgruppen

GUNNAR AXÉN (M)
socialförsäkringsutskottets ordförande

Lämna ett svar