EU-reform ger hopp om hållbart fiske

Nyligen enades EU:s parlament, råd och kommission om förslag till reform av EU:s fiskepolitik. Reformen är, om den genomförs, en framgång för såväl miljö, hållbarhet som för de människor som lever av fisket. Till de viktigaste förändringsförslagen hör att man inte alls kommer att få kasta lika mycket fisk överbord, att framtida beslut om fisket ska grundas i vetenskapliga rekommendationer och att områden där fiskebestånden är särskilt hotade föreslås få extra skydd.

De senaste decenniernas europeiska fiskepolitik har bidragit till ett överfiske långt över långsiktigt hållbara nivåer. Idag uppgår fiskebestånden till ungefär tio procent av efterkrigstidens nivåer och beräkningar från EU-kommissionen visar att nära 90 procent av bestånden riskerar att kollapsa inom ett decennium om inte fiskepolitiken förändras på ett radikalt sätt.

För EU:s förda politik är en tungt vägande förklaring till att stora mängder fullt ätbar fisk varje år kastas överbord i de europeiska fiskevattnen. EU lägger också enorma summor på att stödköpa tusentals ton matfisk så att den kan brännas upp istället för att hamna på tallriken, bara för att hålla priserna uppe. Kraven på en kursändring har varit hårda från bland andra Sverige, men de stora fiskenationerna i syd har hållit emot och velat sätta kortsiktiga vinster framför långsiktig hållbarhet.

Men begränsningar i fisket är helt nödvändiga för att det ska gå att leva av fisket även i framtiden. Beräkningar visar att möjlighet till återhämtning för dagens allvarligt hotade fiskebestånd kan leda att fisken ökar med 15 miljoner ton. Så skulle i sin tur 37 000 hållbara jobb skapas i fiskenäringen till år 2020.

När EU:s fiskeministrar träffas i juni hoppas vi därför att man kan få alla medlemsländer att acceptera det förslag som nu ligger. Även om också det nya förslaget lämnar en del att önska, exempelvis ett totalförbud mot att slänga fisk överbord, så innebär det ändå den hållbara kursändring som behövs. Nästa steg handlar om att tillämpa de nya reglerna på ett klokt sätt så att de följs på ett likvärdigt sätt i hela Europa. Det är nödvändigt om både fisken och fisket ska kunna finnas kvar.

Lars-Arne Staxäng (M)
riksdagsledamot Bohuslän

Lars Hjälmered (M)
riksdagsledamot Göteborg, miljö- och klimatpolitiskt ansvarig

Lämna ett svar