Almedalen

Några av Lars-Arne Staxängs aktiviteter under Almedalsveckan förutom moderata evenemang: möten med pensions- och försäkringsorganisationer, seminarium om framtidens pensionsystem hos SKPF, debatt i SPF:s regi om pensioner och den s k bromsen, och Debatt-SM om pensionsålder, premipensionssystemet och tjänstpensionen.

Lämna ett svar