Våra barn behöver premiepensionen

Svar till Olle Wik, PRO, i Bohusläningen 24 juni

Pensionssystemet har två olika delar – inkomstsystemet och premiepensionen – som oberoende av varandra fördelar riskerna vid upp- och nedgångar i ekonomin. Premiepensionsdelen kommer att vara särskilt viktig för kommande generationers pensioner. Dagens pensionärer däremot har ofta inte en så stor del av sina pensioner som härhör från premiepensionen. Så när PRO föreslår att slopa premiepensionen för att stärka dagens pensionsutbetalningar, så skulle det bli på bekostnad av en trolig negativ utveckling för våra barn och barnbarns pensioner.
Man ska heller inte glömma bort att flertalet studier pekar på att finansmarknaden ger bättre avkastning än löneuppräkningar. Det är kommande generationer som är tänkta att få tillskotten av premiepensionen, vilket också är en del av generationskontraktet. Våra barn och barnbarn riskerar att få betala om vi tar bort premiepensionen. Vi är också helt överens i pensionsgruppen att premiepensionen skall vara kvar, men att vi skall förbättra den på olika sätt.
Utan bromsen, som PRO föreslår ska tas bort, så blir pensionssystemet inte finansiellt hållbart, men ned- och uppgångarna pga bromsen har medfört större variationer än förväntat. Därför har regeringen och pensionsgruppen tillsatt flera utredningar för att stärka systemet, bl a för att se hur svängningarna kan minska. Vi bör titta på hur vi kan stärka pensionssystemet på andra sätt än att föreslå åtgärder som missgynnar framtidens pensioner.

Lars-Arne Staxäng (M)
Riksdagsledamot
Ledamot i pensionsgruppen

Lämna ett svar