LO vill bestämma vem som ska få jobba i Sverige

LO föreslog nyligen i en rapport att Sverige ska begränsa arbetskraftsinvandringen. Det vore ett hårt slag mot de människor som vill förverkliga sina drömmar, komma till Sverige för att jobba och göra rätt för sig. Det skulle också slå mot företagens möjligheter att växa.

Regeringen genomförde tillsammans med Miljöpartiet en reform för ökad och mer flexibel arbetskraftsinvandring 2008, utgångspunkten var att den enskilde arbetsgivaren vet bäst vilka kompetens- och rekryteringsbehov som finns i den egna verksamheten.

LO kräver nu ett avgörande inflytande över vilka personer som från land utanför EU som ska få komma till Sverige och arbeta. De vill begränsa arbetskraftsinvandringen och påstår sig vara måna om jobben för de som bor i Sverige. Men samtidigt som LO vill strypa arbetskraftsinvandringen rapporterar arbetsgivare att de får allt svårare att hitta rätt kompetens. Varje utländsk dataingenjör eller hantverkare som kommer till Sverige bidrar till vår ekonomi och skapar i sin tur fler jobb.

Nära varannan kommun i Sverige kommer att ha en negativ befolkningstillväxt fram till 2035 och för att möta de framtida behoven är arbetskraftsinvandringen en väsentlig komponent.

Det finns oseriösa arbetsgivare som är beredda att utnyttja både regler och människor. Det fanns det även före arbetskraftsinvandringsreformen och är alltid oacceptabelt. Regeringen och Migrationsverket genomför därför en rad åtgärder för att upptäcka och motverka missbruk. Snart kommer regeringen och Miljöpartiet med förslag som ytterligare ska förhindra att människor utnyttjas.

Reformen har gett människor möjlighet att legalisera sin vistelse och sitt arbete här. I branscher där det sedan tidigare är känt att det förekommit illegal arbetskraft och där arbetstagarna därför har haft svårt att få del av arbetsmarknadens skyddsmekanismer har vi nu en situation där arbetstagare med tillstånd i högre grad kan tillgodogöra sig sina rättigheter.

Att återgå till den tid då facken bestämde vilka medborgare utanför EU som fick jobba i Sverige är enligt vår mening fel väg att gå. Detta gör arbetskraftsinvandringen så byråkratisk och genomreglerad att den i praktiken upphör. Vi menar att den enskilde arbetsgivaren vet bäst vilka kompetens- och rekryteringsbehov som finns i den egna verksamheten. Det är den rätta vägen.

Mikael Cederbratt
Gunnar Axén
Lars-Arne Staxäng
Finn Bengtsson
Gunilla Nordgren
Eva Lohman
Ann-Brith Åsebol

M-riksdagsledamöter Socialförsäkringsutskottet

Lämna ett svar