Det går bra för Bohuslän, men vi kan ännu bättre

De senaste åren har vi genomlevt en ordentlig global finanskris och en efterföljande skuldkris i Europa. Den svenska ekonomin står starkt i relation till många europeiska grannar, men den ekonomiska nedgången har självklart också haft effekter här. Hur står det till i Bohuslän idag? Ofta får vi höra från oppositionspartierna att Alliansens politik har gjort allt sämre och att allt var bättre förr. Är det så?
Vi bad Riksdagens Utredningstjänst (RUT) att titta på hur det går för Bohuslän på en rad områden som sysselsättning, utbildning, utanförskap, inkomster mm och jämföra hur det var efter 6 års socialdemokratiskt styre (år 2000) med hur det är efter 6 års alliansstyre (år 2012 eller senast tillgängliga siffror).
Resultatet av RUT:s utredning är tydlig: arbetslösheten är lägre idag, detta gäller även långtidsarbetslösheten och andelen i arbetsmarknadsprogram. Sysselsättningsgraden, dvs andelen av befolkningen som arbetar, har vuxit med 2-3 % i Bohuslän. Antal nyregistrerade företag per invånare, antalet existerande företag och andelen företagare i befolkningen har också ökat. Färre arbetslösa, fler sysselsatta och fler företag är förstås en mycket glädjande utveckling för vårt län.
Vad gäller utbildning så är en större andel behöriga till högskola idag och andelen med högskoleutbildning är också större. Däremot har andelen behöriga till gymnasiet sjunkit, troligen pga att behörighetskraven har skärpts. Det är också positivt att både antalet hushåll med ekonomiskt bistånd och andelen biståndsmottagare (inklusive barn) har minskat. Även sjuktalet och ohälsotalet har sjunkit markant i Bohuslän.
Bohuslän har därtill en positiv befolkningsökning totalt sett, och invånarnas inkomster har ökat särskilt efter att alliansen infört jobbskatteavdraget efter 2006. Andelen brott per invånare har sjunkit något i Bohuslän men i en del kommuner har det stigit.
Sammantaget visar RUT:s utredning att det har blivit bättre i Bohuslän med alliansstyre på de allra flesta områden, vilket gläder oss. Men det finns fortfarande utmaningar inom t ex skolan och med att få ner arbetslösheten ytterligare. Bohuslän har ett bra geografiskt läge och en god potential för ökat företagande, högre sysselsättningsgrad och bättre utbildningsresultat. Vi kan också konstatera att oppositionen försöker svartmåla situationen i Bohuslän – det var inte bättre förr!

Lars-Arne Staxäng (M)
Maria Plass (M)
riksdagsledamöter Bohuslän

Lämna ett svar