Pensionssystemet ska bli mer hållbart

Mauritz Eliasson från PRO efterfrågar att den parlamentariska Pensionsgruppen ser över hur pensionssystemet kan bli mer hållbart. Då har jag goda nyheter till Eliasson. Vi tittar på flera aspekter för att stärka pensionssystemet bl a pensionsåldern, AP-fonderna och premiepensionen. Dessutom har vi gett Pensionsmyndigheten i uppdrag att se hur vi kan få fram en jämnare utveckling av pensionerna genom ändringar av beräkningsregler, just det som Eliasson tar upp. Det är dock viktigt att understryka att utan bromsen så blir pensionssystemet inte finansiellt hållbart, men ned- och uppgångarna har medfört större variationer än förväntat, vilket vi alltså tittar på nu.
Vad gäller skatten på pension, som Alliansens sänkt med nästan 14 miljarder, verkar Eliasson inte riktigt nöjd ändå. I detta sammanhang är det dock mer konstruktivt att se på samhällets bästa istället för att ställa grupper mot varandra. Trots en global finanskris är det 200.000 fler som jobbar idag jämfört med år 2006, det är fler som betalar skatt och statens skattkista är större. Det gör att vi kan satsa mer på alla plan – på pensionärer men också på insatser som berör deras barn och barnbarn: skolan, föräldraförsäkringen, mer över i plånboken för de som jobbar, vård och omsorg.

Lars-Arne Staxäng (M)
riksdagsledamot Bohuslän, ledamot i Pensionsgruppen

Lämna ett svar