Pensionärernas skatt har sänkts sedan 2006

Jag har full förståelse för att PRO driver frågan om lika skatt för alla. Men om man ska ge en rättvis bild över frågan, så är det viktigt att alla fakta förs fram. Alliansregeringen genomförde under några år flera så kallade jobbskatteavdrag, även om ordet förvärvsavdrag förmodligen bättre skulle beskriva vad det handlade om. Nämligen att det var viktigt att få ner skattekilar och marginaleffekter för människor i vanliga inkomstlägen. Flera studier har sedan visat att detta har bidragit till framväxten av nya jobb, idag är det faktiskt 200.000 fler sysselsatta jämfört med år 2006. Jobbskatteavdraget är en mycket viktig del i den svenska ekonomiska politiken, när fler jobbar ökar intäkterna i pensionssystemet. Idag är det dessutom endast Vänsterpartiet som vill avskaffa jobbskatteavdraget.
Alliansens har därtill sänkt skatten för pensionärer med hela 13,9 miljarder sedan 2006 och höjt bostadstilläggen. En del har inte synts i pensionskuvertet, då sänkningen delvis har kompenserat pensionssänkningar. Pensionärerna har alltså en betydligt lägre skatt idag än år 2006 då en annan regering styrde. Skulle man slå ut denna skattesänkning lika på alla pensionärer så skulle den vara ungefär 7000 kronor om året eller 580 kronor i månaden. Eftersom pensionen liksom lönen är olika så kommer det också självklart att vara skillnad i skattesänkningarna.
Tittar vi utanför Sveriges gränser så står många europeiska länder inför situationen att sänka nuvarande pensioner rejält. Tack vare att vi skött ekonomin väl i Sverige så slipper vi den typen av frågor här hemma. Ju mer arbete som utförs här i Sverige ju bättre blir pensionerna för alla.

Lars-Arne Staxäng (M)
riksdagsledamot Bohuslän, ledamot i Pensionsgruppen

Lämna ett svar