Åtgärder skapar inga riktiga jobb, S!

Socialdemokraterna påstår sig ha flertalet åtgärder för att minska ungdomsarbetslösheten. Dessvärre har vi sett detta förr – åtgärder hellre än riktiga jobb. Åtgärder som får bort unga jobbsökande från arbetslöshetsstatistiken är en socialdemokratisk paradgren. Denna politik bidrog inte till att skapa jobb innan 2006, och lär inte göra det i framtiden heller.
Underligt nog berättar S-ledamöterna om några av sina miljonsatsningar men undanhåller sina miljarder i skattehöjningar: fördubblade kostnader att anställa unga, höjd restaurangmoms och höjd bolagskatt. Socialdemokraternas skattechock på sammanlagt 30 miljarder kronor skulle knappast göra det enklare för unga att hitta jobb.
Vi tar utmaningarna inom utbildningssystemet på fullt allvar. Alliansens reformer inom skolan är de mest omfattande sedan 1800-talet: ny skollag, nytt betygssystem, ny lärlingsutbildning, ny gymnasieskola och ny lärarutbildning. Till skillnad från S menar vi att inte bara antalet utbildningsplatser är viktigt men även utbildningarnas kvalitet. Att som S föreslå sänkta behörighetskrav för de teoretiska utbildningarna i gymnasiet leder knappast till högre kunskap, bättre kvalitet eller större möjligheter att hitta jobb i framtiden för unga.

Lars-Arne Staxäng (M)
Maria Plass (M)
riksdagsledamöter Bohuslän

Lämna ett svar