Det går bra i Bohuslän – men vi kan bättre

SVAR TILL JAN-OLOF LARSSON M FL DEN 22 APRIL
Socialdemokraterna svartmålar Bohuslän, utan att ha läst rapporten från Riksdagens utredningstjänst där Bohuslän efter sex års Socialdemokratiskt styre, år 2000, jämförs med efter sex års alliansstyre, senast tillgängliga sifror. Socialdemokraterna och alla andra är välkomna att ta del av rapporten. Resultatet är tydligt:
* Arbetslösheten är lägre i dag, långtidsarbetslösheten och ungdomsarbetslösheten likaså.
* Sysselsättningsgraden, det vill säga andelen av befolkningen som arbetar, är 2-3 procent högre.
* Antalet nyregistrerade företag, antalet existerande företag och andelen företagare i befolkningen har ökat.
* Bohuslän har en positiv befolkningstillväxt.
* Invånarnas inkomster har ökat, särskilt med alliansens jobbskatteavdrag efter 2006.
* Antalet brott per invånare har sjunkit något.
* Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd och andelen biståndsmottagare – inklusive barn – har minskat.
* Sjuktalet och ohälsotalet har sjunkit markant.
* Andelen behöriga till högskola och andelen med högskoleutbildning har ökat.
* Men andelen behöriga till gymnasiet har sjunkit, troligen på grund av att behörighetskraven har skärpts. Här har alliansen sjösatt historiska skolreformer vars effekter det tar flera år innan vi ser.

Rapporten visar förbättringar i Bohuslän på många områden. Men det finns fortfarande utmaningar inom till exempel skolan och med att få ner arbetslösheten ytterligare. Bohuslän har en god potential för ökat företagande och högre sysselsättningsgrad.

Vi kan konstatera att Socialdemokraternas svartmålning inte håller. Det var inte bättre förr.

Lars-Arne Staxäng (M)
Maria Plass (M)
riksdagsledamöter Bohuslän

 

Lämna ett svar