Vi tar ansvar för ekonomin

Sverige står inför en rad utmaningar. Den viktigaste är att trygga framväxten av fler jobb och ökad sysselsättning i tider av ekonomisk turbulens i vår omvärld. Nyligen presenterade Fredrik Reinfeldt och Anders Borg slutrapporten från den moderata arbetsgruppen ”Ansvar för ekonomin och full sysselsättning”. Genom att fokusera på nedanstående söker vi tillsammans med övriga Alliansen väljarnas fortsatta förtroende för att ta ansvar och skapa förutsättningar för fler jobb och ökad trygghet.

Nya Moderaternas huvudprioriteringar i våra kommande reformer är först och främst att vår ekonomiska politik är ansvarsfull med starka offentliga finanser. Sedan fortsätter vi stärka arbetslinjen för att få fler i jobb. Dessutom vill vi med vår skolpolitik återupprätta kunskapslinjen. Vi vill också öka tryggheten och sammanhållningen i samhället.

Dessa fyra prioriteringar gör alltså att de förslag som läggs fram i rapporten är beroende av en god ordning i Sveriges offentliga finanser. Välskötta offentliga finanser ger en trygghet för företag att investera och för hushåll att konsumera. Starka offentliga finanser ger också en nödvändig motståndskraft mot finansiella kriser.

De högst prioriterade förslagen vi vill genomföra förutsatt att vi har välskötta offentliga finanser är främst riktade till låg och medelinkomsttagare. Det ska löna sig att arbeta. Därför vill vi ytterligare förstärka jobbskatteavdraget, höja brytpunkten för statlig inkomstskatt, sänka skatten för pensionärer och ge mer resurser till skola, sjukvård och polis. Alla dessa tar sikte mot en tryggare välfärd.

I stark kontrast mot Nya Moderaterna och Alliansens sammanhållna politik finner vi en splittrad opposition. Samtidigt som Alliansen satsar 23 miljarder 2013 för att stärka tillväxten vill Löfven och S höja skatterna med 30 miljarder. Bilden av en framtida regeringskoalition med V och Jonas Sjöstedt, som å sin sida vill se 90 miljarder kr i skattehöjningar, visar på den osäkerhet som den splittrade oppositionen innebär för det svenska näringslivet.

Nya Moderaterna tar ansvar för Sveriges offentliga finanser och skapar förutsättningar för fler jobb och ökad trygghet. Vi gör det genom att fortsätta på den inslagna vägen med starka offentliga finanser och en sammanhållen politik.

Lars-Arne Staxäng
Maria Plass
M-riksdagsledamöter Bohuslän

Lämna ett svar