Alla som kan och vill ha bör ha möjlighet att jobba lite längre

Svar till “En gammal företagare” i Strömstads Tidning

Idag går det 3 arbetstagare per pensionär, om ca 20 år kommer det att gå 2 arbetstagare per pensionär. Därför bör alla som kan och vill ha möjlighet att jobba lite längre upp i åren, och därför har vi tagit fram förslag på att göra det ekonomiskt mer gynnsamt att stanna kvar i arbetslivet och enklare att byta karriär senare i livet.
Det är en felaktig föreställning att äldres fortsatta arbete skulle bromsa arbeten till unga. Det är möjligt att detta var en sanning en gång i tiden när man hade mycket industri- och tempoarbete. Men modern forskning visar med all tydlighet att det idag oftast är tvärtom. Äldre arbetskraft som kanske har utbildning och erfarenhet från ett helt liv, behöver stanna på arbetsplatser och generera tillväxt, vilket gör att det blir fler jobb totalt inte minst för unga. Bara genom att fler arbetar kan vi värna välfärden och få pensionerna att växa.

Lars-Arne Staxäng (M)
riksdagsledamot Bohuslän, ledamot i Pensionsgruppen

Lämna ett svar