Socialdemokraterna bör ge Bohusläns unga besked om jobben

Det är väldigt positivt att det idag är 200.000 fler sysselsatta i Sverige jämfört med år 2006. Också i Bohuslän är andelen sysselsatta högre och andelen öppet arbetslösa lägre än för 6 år sedan. I Bohuslän är det bl a turism, handel, transporter och byggbranschen som växer snabbast. Men det är fortfarande svårt för unga människor att få in en första fot på arbetsmarknaden.

Därför har Alliansregeringen halverat arbetsgivaravgifterna för unga under 26 år och även halverat restaurangmomsen. Inte minst i Bohuslän är turismnäringen en viktig jobbransch för ungdomar, men även för näringslivet i stort. Dessvärre verkar inte socialdemokraterna hålla med oss vad gäller vikten av att förenkla för unga att skaffa jobb.

Socialdemokraterna har i sin skuggbudget istället föreslagit en skattechock på 30 miljarder kronor för Sveriges företag. Här ingår att fördubbla arbetsgivaravgifterna för unga och att rulla tillbaka alliansens sänkning av restaurangmomsen, två skattehöjningar på omkring 20 miljarder. Hela två tredjedelar av socialdemokraternas skattechock läggs alltså på landets unga. Bara för företagen i Bohuslän skulle kostnaderna att ha unga anställda öka med 630 miljoner kronor.

S vill dessutom använda merparten av sin skattechock till kraftiga bidragshöjningar. Det är ett svek mot Bohusläns unga när socialdemokraterna prioriterar höjda bidrag på bekostnad av ungas jobbmöjligheter. Nu närmar sig våren och sommaren – turismens högsäsong. Vad är socialdemokraternas besked till Bohusläns unga? Att bidrag är viktigare än att förbättra ungas jobbmöjligheter? Hur menar S att deras skattechock på ungdomsjobben ska hjälpa Bohusläns unga in på arbetsmarknaden?

Lars-Arne Staxäng (M)
Maria Plass (M)
riksdagsledamöter Bohuslän

Lämna ett svar