Fler morötter för att jobba längre och byta karriär sent

I Sverige är vi allt friskare och lever allt längre. Detta samtidigt som allt färre arbetstagare ska försörja allt fler äldre. För att säkra välfärden också i framtiden är det viktigt att de som vill och kan får möjligheter att stanna kvar längre på arbetsmarknaden.
I flera undersökningar framkommer att de faktorer som kan få människor att stanna kvar lite längre i arbetslivet var mer flexibel arbetstid och större ekonomiskt utbyte. Och vi ska komma ihåg att snittåldern för att gå i pension idag är runt 63,5 år. Moderaterna föreslår därför att det dubbla jobbskatteavdraget för människor över 65 år sänks till 64 år istället, vilket skulle ge max 2500 kronor extra i plånboken per månad. Detta skulle ge goda ekonomiska morötter för äldre att jobba vidare ett tag till.
Ett längre arbetsliv kräver också möjlighet att byta karriär senare i livet. Vi vill därför att åldergränserna för CSN-stödet ska höjas och vi vill förbättra möjligheterna till tjänstledighet för människor som vill prova ett nytt jobb.
Sammantaget skulle det ge människor fler morötter till både att jobba längre upp i åldern och att byta karriär mitt i livet.

Lars-Arne Staxäng (M)
riksdagsledamot Bohuslän, ledamot i Pensionsgruppen

Lämna ett svar