Staxängs (M) riksdagsmotion om mindre regelkrångel genom ett gemensamt webbsystem för företagens uppgiftsinlämning har hörsammats

I ett delbetänkande till regeringen och näringsministern om minskat regelkrångel återfinns riksdagsledamoten Lars-Arne Staxängs (M) förslag om ett gemensamt webbsystem för företagens uppgiftsinlämning

– Det är mycket glädjande att mitt förslag på ett gemensamt webbsystem för företagens uppgiftsinlämning finns med i delbetänkandet som regeringen tagit emot idag. Vi behöver fler som vill driva och utveckla företag och då måste regelkrånglet minska, detta är ett steg på vägen, säger Lars-Arne Staxäng (M).

Länk till regeringens pressmeddelande:
http://www.regeringen.se/sb/d/17180/a/210322

Länk till Staxängs (M) motion:
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Regelkrangel-for-restaurang–o_GZ02N374/?text=true

Lämna ett svar