Alliansen satsar på unga med funktionsnedsättningar

Alliansregeringen investerar för att skapa ett samhälle som håller ihop. En viktig del i detta är att människor med funktionsnedsättningar ska bli fullt delaktiga i samhällslivet. Då är det avgörande med en inkluderande arbetsmarknad där alla tillåts delta efter egen förmåga. För att möjliggöra detta behövs förbättringar av våra trygghetssystem så att de utformas för att ta tillvara på allas olika arbetsförmåga. Detta är extra viktigt är när det gäller unga med funktionsnedsättningar som annars riskerar att hamna i ett långt och passivt utanförskap.

Därför har regeringen avsatt mer än en halv miljard kronor till olika stödåtgärder som ska hjälpa unga som beviljats aktivitetsersättning, det som kallas för förtidspension, att prova på arbete eller studier. Bland annat sker årliga satsningar på supported employment, en metod för att ge ett personligt utformat stöd, för att förbättra arbetsmarknadsetableringen för unga med funktionsnedsättningar. Utöver detta utökas det särskilda introduktions- och uppföljningsstödet, SIUS-stödet, som innebär stöd vad det gäller arbetsträning för den enskilde samt rådgivning till arbetsgivare och medarbetare.

Dessutom görs satsningar för att stärka kompetensen hos studie- och yrkesvägledare i gymnasieskolan, när det gäller ungdomar med funktionsnedsättningar för att förbättra övergången från gymnasieskola till arbetsliv för denna grupp. För att fler unga med aktivitetsersättning ska våga ta steget ut på arbetsmarknaden är det också avgörande med möjligheten att ha aktivitetsersättningen vilande, utan att riskera att bli av med ersättningen, när man prövar på arbete eller studier. Denna möjlighet förlängs nu till två år.

En sådan reform har visat sig framgångsrik när det gäller äldre som uppbär sjukersättning. År 2006 så kom mindre än en procent tillbaka till arbetslivet efter beviljad sjukersättning men efter reformen, om vilande sjukersättning vid arbete eller studier, har över 20 000 förtidspensionärer anmält att de har börjat jobba. Genom att fortsätta med sådana reformer hoppas vi att fler människor ska våga ta steget ut på arbetsmarknaden. Dessutom har det visat sig att företag som har en mångfacetterad sammansättning av arbetstagare, som speglar samhället, är de företag som också är mest framgångsrika.

Mot detta står socialdemokraternas politik som höjer trösklarna in på arbetsmarknaden med fördubblade arbetsgivaravgifter för unga, höjd restaurangmoms och försämrade RUT-avdrag. Att höja trösklarna in på arbetsmarknaden kommer att drabba dem som i dag står allra längst ifrån att få jobb och bidrar inte till att fler blir delaktiga i arbetsgemenskapen.

Gunnar Axén (M), ordförande i Socialförsäkringsutskottet
Mikael Cederbratt (M)
Lars Arne Staxäng (M)
Finn Bengtsson (M)
Gunilla Nordgren (M)
Eva Lohman (M)
Ann-Britt Åsebol (M)
Mohamoud M. Enow (M)
Riksdagsledamöter i Socialförsäkringsutskottet

Lämna ett svar