En långsiktig familjepolitik som gynnar barnen

För att barn i Sverige ska växa upp under goda förhållanden är familjens ekonomi en viktig förutsättning. Alliansregeringen har genomfört och kommer att genomföra fler satsningar för föräldrar med knappa marginaler. Barnbidragets flerbarnstillägg har tidigare höjts och det har även bostadsbidraget för barnfamiljer. Regeringen har också höjt riksnormen för försörjningsstödet mer än vad bara inflationen motiverar, vilket medför ett extra stöd till de ekonomiskt mest utsatta barnfamiljerna.

Sedan 2006 har antalet sysselsatta ökat med över 200.000 personer i Sverige. Och i Bohuslän har andelen människor i arbetsför ålder i utanförskap (som varken arbetar eller studerar) minskat de senaste 10 åren, det handlar alltså om tusentals föräldrar och barn som har fått det bättre. Även om olika bidrag kan vara ett viktigt kortsiktigt tillskott i hushållskassan, så är barnfamiljernas viktigaste inkomstkälla förvärvsarbete. Dessvärre håller inte oppositionspartierna med oss i detta – de satsar hellre på att höja bidragen än på jobbskapande åtgärder.

Vi menar tvärtemot att det grundläggande är att fler föräldrar kan gå från bidrag till jobb och egen försörjning. Föräldrar som står utanför arbetsmarknaden ska få stöd att hitta jobb eller utbildning. Vi satsar på en ökning av antalet utbildningsplatser inom bl a yrkesvux och lärlingsvux samt arbetsmarknadspolitiska åtgärder som förstärkning av nystartsjobben, förbättrad matchning och studiemotiverande insatser. För att jobben ska växa på sikt gör vi även kraftfulla satsningar på forskning, infrastruktur samt på bättre företagsklimat och en bättre fungerande bostadsmarknad.

Alliansen sätter jobb framför bidrag, och att det ska löna sig att arbeta. Jobbskatteavdraget ger mer pengar över i plånboken och gör störst skillnad för dem som behöver det mest: 2/3 av det totala avdraget går till personer som tjänar under 26000 kr i månaden. Genom jobbskatteavdraget har ett vårdbiträde fått nästan 1 500 kronor mer över per månad och en metallarbetare nästan 1 700 kronor. Det är viktiga tillskott – varje månad – för Sveriges barnfamiljer som gör att fler barn får det bättre.

Lars-Arne Staxäng (M)
Riksdagsledamot Bohuslän, socialförsäkringsutskottet

Lämna ett svar