Skäms Larsson (S) över sin egen politik?

Det är talande att Jan-Olof Larsson (S) svartmålar alliansens politik om och om igen, men utelämnar vad han och socialdemokraterna själva vill. Kan det vara så att han skäms över sin egen politik och inte vill berätta om den?
I den socialdemokratiska skuggbudgeten satsas drygt 2 miljarder på olika mindre företagssatsningar, men detta tar man tillbaka ordentligt med andra handen: över 31 miljarder i skattehöjningar genom fördubblad restaurangmoms, lastbilsskatt, höjd bolagsskatt och genom fördubblade socialavgifter för unga under 26 år. Det är mer än Juholts skattehöjningar, och det är mer än Sahlins – inte konstigt att Larsson (S) inte vill berätta om sin egen politik.
Det är också talande att Larsson valt att inte svara på min fråga: tror han att det skapas fler jobb och att fler tar sig från arbetslöshet till ett arbete när det blir betydligt mer kostsamt att driva företag som S föreslår i sin skuggbudget?
Om Jan-Olof Larsson tvivlar på att det är 200.000 fler sysselsatta idag jämfört med när S styrde är det bara att gå in på Statistiska Centralbyråns hemsida och leta upp siffrorna. Inte här heller har han svarat på min fråga: var det bättre förr när 200.000 färre arbetade och bidrog till den gemensamma välfärden?
Emot all beprövad vetenskap och erfarenhet så förespråkar Larsson (S) att kraftigt höja skatten och arbetsgivareavgiften för unga som medel för att sänka ungdomsarbetslösheten. Dessutom så har socialdemokraterna inte kunnat skilja på relativ och absolut barnfattigdom, och därför gjort grova räknefel i statistiken om barnfattigdom. Detta trots att Riksdagens utredningstjänst mycket tydligt visat på detta precis som Janne Josefssons program Uppdrag granskning visade på nyligen.
Jag har förståelse för att man har en vilja och avsikt i politiken. Det skall man ha och det har jag full respekt för trots att det går emot min övertygelse i sakpolitiken. Men när man tar till argument som inte är förankrade i objektiv statistik och vetenskaplig forskning, så faller ofta de och politiken i ”lösan sand”. Människor genomskådar ofta när någon kommer med tunna argument som inte håller i verkligheten. Den här gången drabbar det Jan-Olof Larsson (S) och socialdemokraterna.

Lars-Arne Staxäng (M)
Riksdagsledamot Bohuslän

Lämna ett svar