Var det bättre förr med 200 000 färre i jobb Jan-Olof Larsson (s)?

Finanskrisen och den därefter följande ekonomiska nedgången i världsekonomin har påverkat svensk ekonomi. Stigande arbetslöshet är dessvärre effekten i hela Europa, dock är det glädjande att den svenska tillväxten och sysselsättningen utvecklats bättre än i de flesta andra EU-länder. Det är 200 000 fler sysselsatta idag i Sverige jämfört med år 2006. I socialdemokraternas Sverige hade dessa människor sannolikt gömts undan i statistiken.

Vi vill att fler ska hitta jobb och att fler företag ska startas och växa i Sverige. Alliansregeringen lägger 23 miljarder i höstbudgeten på att stärka företagens tillväxtmöjligheter och på att motverka arbetslöshet, bland annat genom sänkt bolagsskatt, åtgärder för att stärka ungas inträde på arbetsmarknaden och genom satsningar på forskning och innovation. Vi kan göra detta till skillnad mot andra stater eftersom vi har en av Europas starkaste ekonomier. Vad gör då socialdemokraterna här i Sverige? Jo, lägger 30 miljarder i höjd skatt på företag och dem som arbetar, för att finansiera sin bidragslinje. Tror Jan-Olof Larsson (s) att det blir fler jobb och att fler tar sig från arbetslöshet till ett arbete när företagens kostnader ökar?

I början av 2000-talet gick många människor sjukskrivna i flera år utan rehabiliteringsinsatser och utan att bli kontaktade av Försäkringskassan. Många sjukskrevs och förtidspensionerades bort för att snygga till arbetslöshetsstatistiken. Därför reformerades sjukförsäkringen så att ingen längre glöms bort i passiv sjukfrånvaro. Menar Jan-Olof Larsson (s) att det var bättre förr när det var 200 000 färre som arbetade och därmed inte bidrog till den gemensamma välfärden? Det kanske inte är så konstigt att 58 procent av det svenska folket känner förtroende för alliansregeringen, även om Jan-Olof Larsson (s) inte kan förstå detta.

Lars-Arne Staxäng (m)
riksdagsledamot Bohuslän

 

Lämna ett svar