Utmaningar under 2013

Hallå där Lars-Arne Staxäng, hur känns det så här i starten på ett nytt år?

– Särskilt glädjande är att en av mina riksdagsmotioner har hörsammats och att nya regler införts nu vid årsskiftet för att beivra metallstölder, ofta kopparstölder som drabbar enskilda, företag, kyrkor och framförallt järnvägen, genom striktare kontroll inom skrothandeln. De nya reglerna med omvänd moms inom skrothandeln medför större transparens i branschen och försvårar för oseriösa säljare att göra sig av med stulet gods. Sen är det också mycket positivt att inkomstpensionerna höjs med 4,1 % nu vid årsskiftet – det är den högsta reala ökningen någonsin. Det innebär i genomsnitt 468 kronor per månad för en pensionär med 12.000 kr i månaden.

Vad ser du framemot i ditt riksdagsarbete under 2013?

– Som ansvarig för frågor kring pensioner och pensionssystemet, och ledamot i den parlamentariska Pensionsgruppen, blir det mycket kring just dessa frågorna. Just nu görs en översyn av bl a AP-fonderna, premiepensionen ska ses över och pensionsålderrelaterade frågor utreds. Vi arbetar nu vidare med att stärka pensionssystemet för framtiden så att det håller för flera generationer framöver. Moderaterna har tillsatt en arbetsgrupp för att utveckla Moderaternas syn på äldrefrågor ur ett tvärpolitiskt perspektiv, där jag varit delaktig i arbetet med äldres ekonomi. Vi är nu inne i sluttampen och förslag och en övergripande bild kommer att presenteras under våren.

Vilka andra politiska frågor kommer du att driva under året?

– Jag är engagerad i frågor som ligger väljarna i Bohuslän varmt om hjärtat: fler lokala poliser och fler uppklarade vardagsbrott, tillgänglig vård, en bättre skola, starkare företagsklimat och fler i arbete samt goda villkor för turism och båtliv. Sverige kan bli ett ännu bättre land att bo och verka i.

Lämna ett svar