Rekordhög höjning av pensionen

Det är mycket glädjande att inkomstpensionerna höjs med 4,1 % nu vid årsskiftet – den högsta reala ökningen någonsin. Det innebär i genomsnitt 468 kronor per månad för en pensionär med 12.000 kr i månaden. Garantipensionen följer prisindex och höjs med 1,1 %, vilket blir i genomsnitt 89 kronor i månaden.
Till detta kommer Alliansregeringens fjärde skattesänkning på pension sedan 2006, denna gång med 500-700 kronor per år. Sammanlagt har vi nu sänkt skatten på pension med nästan 14 miljarder kronor. Vi höjer även bostadstillägget för ogifta pensionärer med 170 kronor i månaden från och med 2013.
Skatten på pension är alltså betydligt lägre idag än år 2006 – för genomsnittspensionären har Alliansen sammanlagt sänkt skatten med 600 kronor per månad. Detta är viktigt att komma ihåg när vi tittar på resten av Europa, där det oftast handlar om sänkta pensioner.
Den faktor som är enskilt viktigast för växande pensioner är sysselsättningen i landet. Idag är 200.000 fler sysselsatta än för 6 år sedan. Vad pensionernas utveckling inte skulle tjäna på är höjda skatter på arbete och företagande som leder till färre som jobbar – dessvärre precis den skattechock på 30 miljarder kronor som socialdemokraterna föreslår i sin skuggbudget. Det är tvärtom avgörande att alliansens reformer för fler i arbete ligger fast.
Höjningen av inkomstpensionen är den största i modern tid och tillsammans med alliansens skattesänkning gör det att pensionärernas nettoinkomst växer väsentligt år 2013. Vi i Alliansen öppnar också för att ytterligare sänka skatten på pension under mandatperioden förutsatt att ekonomin tillåter det.

Lars-Arne Staxäng (M)
Lars Tysklind (FP)
Åsa Torstensson (C)
Roland Utbult (KD)
Alliansriksdagsledamöter Bohuslän

Lämna ett svar