Skall människor i Bohuslän få sämre tillgång till vård än andra?

Jag har flera gånger varit på gång att reagera, när signalerna på att vården i NU-sjukvården inte fungerat, eller när tillgången varit för knapp. Men nu kan jag inte hålla mig längre. Jag också reagerat på den personalpolitik som fullkomligt sliter ner människor så att de slutar frivilligt eller blir sjuka.

Att det kunde bli så här är tyvärr inte någon överraskning för dem som läst flera av de utredningar som kommit fram genom åren av sammanslagningen av Uddevalla och Näls sjukhus.
Där sägs det tydligt att bygger man inte ut primärvården mycket kraftigt med ökade jourtider och mer geriatrisk kompetens, så kommer det inte att hålla att samla allt på ett sjukhus. Trycket kommer att slita ut personalen, förutom att det blir sämre vård och längre väntan.

Ja, nu är vi där. Man har slagit samman allt till ett akutintag på Näl. Men om detta skulle fungera i verkligheten så skulle man ha byggt ut en avancerad primärvård på jourtid i tillräcklig omfattning. Detta har också gjort att ett antal ur personalen flytt till andra arbetsplatser och attraktiviteten sjunker. Då ökar också kostnaderna för tillfälliga hyrläkare och sjuktransporter mer än de eventuella besparingar man gör.

Därför blir man mer än upprörd när informatören och områdeschefen för medicin och akuten i NU-sjukvården samfällt tycker att man lyckats bra över jul och nyår med hur arbetet bedrivs. Att samarbetet med kommunerna är bra.
Har man över huvud taget pratat med de patienter som fått vänta i över 8 timmar ofta på nattetid? Har man pratat med de patienter som har skickats hem med order att uppsöka läkare dagen därpå för att få remiss till Näl?  Vi behandlar framförallt våra gamla människor sämre än någon annan grupp i samhället. Så här får det inte gå till.

Det är heller inte sant att det ser ut så här i hela landet. Det finns jämförelser mellan landstingen och regionerna, och där det tydligt framkommer att när det gäller tillgängligheten till akutvård så är Näl bland de allra sämsta i Sverige.

Staten försöker att på olika sätt få landstingen att korta köerna och öka tillgängligheten genom statsbidrag och riktade miljarder. Men det är den socialdemokratiska regionledningen här i Västra Götalandsregionen som har det yttersta ansvaret att fördela resurserna till vår befolkning här på Västkusten.

Då kan man inte både höja regionskatten och dessutom komma med sparbeting på sjukvården i Näls och Uddevallas upptagningsområde. Detta kommer att innebära ännu längre köer och annat elände till sjukvården.

Lars-Arne Staxäng (M)
Riksdagsledamot Bohuslän

Lämna ett svar