Blir det någon pension i framtiden?

Vi lever allt längre, vi är friskare, vilket är fantastiskt roligt. Medellivslängden har höjts med 6 år från 1930-talet och med 2 år sedan början på 1990-talet. Men det innebär också att allt färre förvärvsarbetande ska försörja fler äldre. Det behöver inte bli något oöverstigligt problem, men det gäller att börja planera för detta redan nu om våra barn och barnbarn också ska få en pension som går att leva på. Vårt nuvarande pensionssystem kommer säkert att hålla för detta men om medellivslängden fortsätter öka så minskar pensionerna betydligt om de gamla pensionsåldrarna kvarstår. Detta handlar inte enbart om pensioner, utan också om att Sveriges välstånd står och faller med om tillräckligt många jobbar här i landet både nu och i framtiden.

Det är oansvarigt att inte tänka längre än till nästa val, eller att inte planera för att färre arbetstagare ska försörja allt fler äldre i framtiden. Därför är det av oerhörd vikt att vi har ett pensionssystem som har en bred förankring i Riksdagen i och med att både alliansen och socialdemokraterna står bakom pensionsuppgörelsen. Det är något vi ska vara stolta över och något som många länder avundas oss. Därför så får vi verkligen hoppas att de kritiska signalerna som kommit från S just varit några politiska skrämskott och inget annat. Man kan heller inte ta de partier i Riksdagen som står utanför uppgörelsen på allvar när de både förespråkar ett lägre antal arbetande timmar i landet och dessutom högre pensioner. Det är en ekvation som inte ens håller i Grekland.

Jag är därför stolt och glad över att regeringen och pensionsgruppen initierat utredningen om en översyn av pensionsrelaterade åldersgränser och möjligheter för ett längre arbetsliv.  Det kommer att vara en av de viktigaste utredningarna om framtidens arbetsliv och pensioner. Den kommer med sitt slutbetänkande i april 2013.

Men det handlar inte enbart om att ta ställning om vi ska ta ställning till att höja de befintliga och de indirekta pensionsåldrarna 61, 65 och 67 år. Nej, frågan är betydligt mer komplicerat än så. Det handlar om att det finns många människor som har en sådan arbetsmiljö att de inte ens orkar arbeta fram till dagens pensionsåldrar. Det handlar också om att samhällets attityder och andra trygghetssystem och tjänstepensioner fastnat i att de flesta människor går i pension när de är 65 år. Detta antingen man tycker det är bra eller dåligt, och att människor därav blir av med sitt sociala nätverk ibland för alltid.

Men vi måste också titta på befolkningspyramidens andra sida också. Idag så är det många ungdomar som inte börjar sin arbetskarriär förrän man är närmare 30 år. Det är en helt annan situation än för 50 år sedan, då en majoritet började arbeta när de var 16 år gamla eller tidigare. Skall de hinna tjäna in en pension under sin livstid så måste de arbeta till de är 70 år.

Det är också av stor vikt att både arbetsgivare och arbetstagareorganisationer får komma till tals i sådana här förändringar eftersom det är de som har nyckeln till att en ny pensionsreform får framgång.

Samhällsdebattören Gunnar Wetterberg tar upp flera viktiga saker i sin nya bok ”Kurvans kraft”, som vi måste beakta. Nämligen att vi måste reformera och betala mer för både sjukvården och omsorgen i framtiden om vi ska klara omsorgsbehovet när 40-tals generationen blir över 80 år. Det måste bli mer attraktivt att jobba inom äldrevården. Dessa samhällsbehov är också något som vi måste ta hänsyn till när vi reformerar pensionssystemet.

Vad finns det då för lösningar att ta till för att förbättra situationen?
Vi måste vi få fram en större flexibilitet på arbetsmarknaden när man närmar sig pensioneringen. Det kan handla om andra arbetsuppgifter, flexiblare eller kortare arbetstid. Det måste bli naturligt att jobba några år till, men det behöver inte vara på en heltidstjänst.
Vi måste också överväga en ännu starkare lagstiftning mot åldersdiskriminering, och se över lagarna som motverkar arbetslinjen.
Det får vara slut på att vi pensionerar bort duktiga äldre människor, som sedan ibland är så eftertraktade att de får jobb i andra länder och Världsdelar.
Det måste åter bli inne att människors kunskap och kreativitet kommer fram oavsett ålder.
Det är bra för de äldre. Det är bra för pensionssystemet. Men det är framförallt bra för Sverige.

Lars-Arne Staxäng (M)
Riksdagsledamot
Ledamot i pensionsgruppen

Lämna ett svar