Negativa attityder gentemot äldre på arbetsmarknaden måste förändras

Det är glädjande att riksdagen beslutat om att utvidga lagen om åldersdiskriminering vid årsskiftet till att gälla på fler områden än bara arbetsliv och utbildning. Men attityder gentemot äldres arbetsförmåga och kompetens från både arbetsgivare och samhället i stort måste också förändras och komma upp till debatt.
Många äldre, som är friskare och lever längre än tidigare generationer, vill fortsätta jobba i någon mån, men möter motstånd från arbetsgivaren och samhället. En undersökning gjord i drygt 30 länder visar att var femte arbetsgivare har någon form av strategi för att behålla äldre arbetskraft. Här hamnar Sverige i botten: 8 % av arbetsgivarna här hade en sådan strategi och 4 % hade en strategi för att stärka kompetensbristen genom att anställa äldre. Fler svenska företag bör utarbeta strategier för att både behålla och rekrytera äldre.
Därtill visar en annan studie att cirka hälften av alla större företag i Sverige, ofta i det offentliga, har någon form av avgångspensionslösningar. Det är orimligt att Sverige pensionerar bort kompetenta och arbetsföra personer på grund av ålder. Inte minst det offentliga bör föregå med gott exempel och inrikta sig på att få äldre att stanna kvar i arbetslivet om de vill, snarare än det motsatta.
Dessutom så lever en felaktig föreställning kvar som bromsar äldres fortsatta arbete: att om fler äldre slutar tidigare så blir det fler arbeten till unga. Det är möjligt att detta var en sanning en gång i tiden när man hade mycket industri- och tempoarbete. Men modern forskning visar med all tydlighet att det idag oftast är tvärtom. Äldre arbetskraft som kanske har utbildning och erfarenhet från ett helt liv, behöver stanna på arbetsplatser och generera tillväxt, vilket gör att det blir fler jobb totalt inte minst för unga.
Sverige måste bli bättre på att ta vara på äldres kompetens och vi måste våga börja diskutera detta samhällsproblem.

Lars-Arne Staxäng (M)
riksdagsledamot Socialförsäkringsutskottet, ledamot i Pensionsgruppen

En kommentar för “Negativa attityder gentemot äldre på arbetsmarknaden måste förändras

  1. Jag håller med om att äldre personer, som vill och kan, bör få möjlighet att arbeta vidare efter 65 år.
    Själv är jag 75 och arbetar fortfarande deltid (ca 50%).

    Har under lång tid i mitt arbete rest och arbetat mycket i olika länder över hela Jorden och tyvärr måste jag konstatera att i Sverige är vi Världsmästare på (åldersfixering) i arbetslivet.
    Jag tycker att utfört arbete skall värderas efter kvalité och icke ålder.

    Vi accepterar politiska ledare över hela Världen med hög ålder, men med mycket erfarenhet. Men vi har svårt att acceptera att friska personer får fortsätta sitt arbete efter normal pensionsålder. Vi måste få till en ny värdering!

Lämna ett svar