Reformer för fler äldre i arbetslivet ger resultat

Det är centralt att alltid arbeta för att ge fler människor möjlighet till en arbetsgemenskap. Detta bör också omfatta alla – även de som är över 65 år. Därför har alliansregeringen infört ett antal reformer som ska uppmuntra alla, som kan, vill och orkar, att stanna längre i arbetslivet. Utvärderingar visar nu att våra reformer har gett resultat då sysselsättningen bland äldre har ökat med 5 procent. Det finns också flera undersökningar som visar att om äldre jobbar längre så har detta inget eller ringa samband med om att det blir färre jobb för ungdomar. Tvärtom är det så att fler äldre i arbetslivet ger möjlighet att lotsa in fler yngre genom mentorskap och annan kunskapsöverföring.

Just att fler äldre fortsätter att arbeta efter 65 års ålder är en av de faktorer som anses ha störst effekt på den framtida sysselsättningen. Därför är vår arbetslinje riktad även till de som fyllt 65 år. Givetvis är förutsättningarna för att kunna jobba längre olika i olika branscher och även fortsättningsvis ska den som vill kunna gå i pension vid 65 år eller tidigare. Men mycket talar för att det skulle kunna vara ännu fler människor som både vill och kan arbeta längre än vad de gör i dag.

I kontrast till detta står socialdemokraterna som föreslår 30 miljarder kronor i skattehöjningar, på företag och jobb, vilket riskerar att minska antalet arbetstillfällen dramatiskt. På sikt hotas mellan 50 000 och 100 000 jobb om s får igenom sin politik tillsammans med v och mp. Med färre antal jobb blir det också svårare för de äldre som vill stanna längre i arbetslivet och effekterna på sysselsättningen blir ytterligare lidande.

Alliansregeringen satsar i stället på reformer som leder till fler i arbete, bland annat genom åtgärder som är speciellt riktade till att öka arbetsutbudet bland äldre. Till exempel är jobbskatteavdraget för personer över 65 år dubbelt så högt som för någon som är under 65. Det innebär att vid en årsinkomst på 100 000 kr får en person som är över 65 år 10 000 kr mer i plånboken per år, tack vare jobbskatteavdraget, än någon som inte fyllt 65 år. Ytterligare en reform som alliansregeringen riktat till äldre på arbetsmarknaden är sänkta arbetsgivaravgifter för personer över 65 år. För en anställd som är mellan 66-74 år betalar arbetsgivaren i dag endast en tredjedel av den vanliga arbetsgivaravgiften och för anställda över 75 år betalar arbetsgivaren ingen arbetsgivaravgift alls.

En utvärdering av IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, visar nu att dessa reformer haft positiv effekt. Sysselsättningen bland äldre har ökat med 5 procent. De framhåller också att sysselsättningseffekten troligtvis kan bli ännu högre på lång sikt. Det visar också att regeringens arbetslinje och ansvar för ekonomin ger fler människor möjlighet till arbete. Fler i arbete är en förutsättning för att vi ska kunna förstärka välfärden ytterligare och trygga pensionerna för kommande generationer, den dag de väljer att lämna arbetslivet.

Gunnar Axén (m) riksdagsledamot, ordförande i socialförsäkringsutskottet
Lars-Arne Staxäng (m) riksdagsledamot, Bohuslän, ledamot i socialförsäkringsutskottet

Lämna ett svar