Goda nyheter för landets pensionärer till årsskiftet

Till årsskiftet sänker Alliansregeringen för fjärde gången sedan 2006 skatten på pension, denna gång med 500-700 kronor per år. Sammanlagt har vi nu sänkt skatten på pension med nästan 14 miljarder kronor. Det är viktigt att komma ihåg dels att skatten på pension är betydligt lägre idag än jämfört med år 2006 och dels att socialdemokraterna under sina 12 år i regeringsställning aldrig sänkte skatten på pension. Vi påminner dessutom om att regeringen har som mål att minska skillnaden ännu mer i skatteuttag jämfört med den som jobbar. Därför aviserar vi redan nu en möjlig skattesänkning till den 1 januari 2014. Vi höjer även bostadstillägget för ogifta pensionärer med 170 kronor i månaden från och med 2013.

Till detta kommer en höjning av inkomstpensionerna på 4,1 % i genomsnitt 492 kronor per månad för den som tjänar 12.000 kr i månaden. Garantipensionen följer prisindex och höjs med 1,1 %. Detta blir i genomsnitt 89 kronor i månaden. För inkomstpensionens del så är detta den högsta reala ökningen någonsin. Detta är viktigt att komma ihåg när vi tittar ut runt i världen, där det oftast handlar om sänkta pensioner.

En genomsnittlig pensionär med inkomstpension får därmed 6600 kronor mer i plånboken under 2013 tack vare skattesänkning och inkomstpensionshöjning. Och en genomsnittlig ogift pensionär med endast garantipension får 3650 kronor mer nästa år som följd av skattesänkning, höjt bostadstillägg och garantipensionshöjning.

I nästan hela Europa är verkligheten för pensionärerna den motsatta med sänkta pensioner och nedskärningar i välfärden. Trots den ekonomiska oron i omvärlden står den svenska ekonomin stark vilket bidrar till inkomst- och garantipensionshöjningarna nästa år. En ansvarsfull ekonomisk politik med arbetslinjen i centrum har bidragit till att alliansen har kunnat sänka skatten på pension vid fyra tillfällen sedan 2006, och att Sverige har en ekonomi där pensionerna höjs ordentligt.

Gunnar Axén (M), Ordförande i socialförsäkringsutskottet
Mikael Cederbratt (M)
Lars-Arne Staxäng (M)
Finn Bengtsson (M)
Gunilla Nordgren (M)
Eva Lohman (M)
Ledamöter i socialförsäkringsutskottet

Lämna ett svar